Expertens 5 tips som tar dig längre i PowerShell

PowerShell har säkert redan förenklat ditt liv som Windows-tekniker. Här får du fem smarta tips som tar dig ännu längre – direkt från en av Advanias tyngsta Microsoft-profiler Simon Wåhlin.

Skriptspråket Powershell blir allt kraftfullare och allt mer uppskattat hos Microsoft-tekniker. För att det sparar tid, för att det löser uppgifter som inte går att lösa annars. För att det är så enkelt att använda.

Det lanserades 2006 och är vid det här laget ytterst moget. Språket används för allt från att hantera användare i Active Directory till att konfigurera Exchange-servrar eller enskilda användares datorer. En stor del av den tekniska hanteringen av Azure och Office 365 sköts också med fördel genom Powershell.

Även produkter från andra leverantörer än Microsoft går att hantera och konfigurera med hjälp av skriptverktyget.

Simon Wåhlin, teknisk arkitekt och Microsoft MVP

 

Powershell är alltså både väletablerat och välanvänt. Men det finns några saker du bör tänka på när du använder det. Simon Wåhlin är teknisk arkitekt inom Advanias affärsområde Knowledge Factory. Han utsågs nyligen av Microsoft till MVP (Most Valuable Professional) – ett kvitto på hans gedigna kunskaper. Här delar Simon Wåhlin med sig av sina viktigaste tips om Powershell. De handlar övergripande om hur du utnyttjar skriptspråket smartare och minskar risken för missar.

 

1. Skriv tydligt och läsbart


Powershell är utformat för att vara enkelt att förstå och använda. Men Simon Wåhlin understryker att det också är upp till dig att göra koden lättbegriplig. Använd gärna långa, beskrivande namn på kommandon och parametrar, så att du i efterhand enkelt kan gå in och göra ändringar.

– Du vill inte ägna tiden åt att försöka komma ihåg eller förstå vad olika parametrar är eller vad kommandon gör. Om du ger dem beskrivande namn blir det enklare när du eller någon annan ska göra tillägg och ändringar, säger han.

2. Dela upp skript


Om dina skript börjar bli flera sidor långa är det en god idé att dela upp dem i moduler. Själva skriptet blir sedan bara i princip en lista med kommandon som anropar olika moduler. Genom att göra så blir det också enkelt att återanvända delar av dina skript.

3. Testa koden


För utvecklare är det en självklarhet att testa kod innan den börjar användas. Simon Wåhlin säger att det är något som även Windows-tekniker som använder Powershell bör göra. Det finns ett ramverk inom plattformen som kallas Pester. Genom att utnyttja det och köra tester i isolerade miljöer säkerställer du att skripten fungerar som de ska.

4. Använd testning som kravställning


Om ni jobbar med ett större projekt där ni är flera tekniker som bidrar med Powershell-skript kan testning vara ett sätt att förklara vad en funktion ska utföra, för den som ska skriva den.

– Sätt upp ett test och ange vilket värde funktionen hos skriptet ska returnera under vissa specificerade förutsättningar. På det sättet blir det enkelt för den som ska skriva det. Då vet du också att alla komponenter som olika personer i projektet har utvecklat kommer att fungera tillsammans.

5. Versionshantera!


Håll reda på vilka ändringar som görs i ett skript i olika versioner. För utvecklare är det här en självklarhet, precis som testning. Med koll på vilka förändringar som gjorts historiskt i ett skript är det enkelt att exempelvis se vad som har orsakat ett fel och gå tillbaka till en tidigare version. Det blir också enkelt att slå ihop skript som flera personer har gjort ändringar i parallellt.

– Som Windows-tekniker behöver du ha processer som ser till att den kod du skriver kvalitetssäkras, på samma sätt som utvecklare har det, säger Simon Wåhlin.

Powershell är så brett och så kraftfullt, och det går att använda på så många sätt att listan över tips skulle kunna göras mycket längre. Men har du koll på de fem punkterna ovan har du en stabil grund att fortsätta utvecklas från.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om PowerShell

Text: Henrik Rådmark