It som tjänst på ett smartare sätt

It som tjänst vinner allt mer mark. Högre flexibilitet, lägre kostnader och bättre It som tjänst vinner allt mer mark. Högre flexibilitet, lägre kostnader och bättre kvalitet är faktorer som driver utvecklingen. Advania Marketplace for Enterprise samlar fler än 1 000 molntjänster och ger dig möjlighet att bygga ett flexibelt, smart it-stöd.

Daniel Albertsson är personen som har utvecklat Advanias plattform där du kan köpa och hantera din it som tjänst. Vi träffade honom för att ta reda på vad det egentligen handlar om.

Vad är Advania Marketplace for Enterprise?

– Enkelt förklarat är det en portal där du köper, hanterar och utvecklar ditt it-stöd i form av molntjänster. Du får all den it du behöver utan att behöva lägga resurser på teknik, fundera på säkerheten eller oroa dig över om det finns möjligheter att växa, säger han.

Ni är knappast ensamma om att sälja molntjänster via en portal. Hur skiljer sig er portal från andras?

– Här styr du inte bara vilka tjänster företaget använder, utan också hur de ska fungera och vilka användare som ska ha tillgång till vad. Det är också där du bestämmer hur de olika tjänsterna ska samverka, så att du kan bygga den helhet som krävs för verksamheten.

Vilken är egentligen poängen med att köpa it som tjänst?

– Övergången från it i egna datahallar till it som tjänst är inte en trend utan snarare ett skifte, skulle jag säga. Och den utvecklingen drivs av krav på ökad flexibilitet, ökad kostnadskontroll och behov av att kunna fokusera på företagets allt mer snabbrörliga verksamhet, säger Daniel Albertsson.

Det handlar övergripande om att kunna möta kundernas varierande behov och om att uppfylla eller överträffa deras förväntningar. ”För att inte bara förbli konkurrenskraftig utan också kunna ta ledningen på marknaden”, som Daniel uttrycker det. Men det handlar också om att skapa förutsättningar för en attraktiv och effektiv arbetsplats.

 

Daniel Albertsson, Nordic Manager Cloud, Advania

 

– I synnerhet unga medarbetare förväntar sig tillgång till moderna verktyg, plattformar och funktioner. När behovet av ett nytt verktyg uppstår förväntar de sig att få tillgång till det omedelbart. De väntar inte på att upphandlingar ska bli klara och att tekniska integrationer ska genomföras.

Han understryker att molntjänster förvisso inte är hela svaret. Dessutom är det viktigt att modellen används på rätt sätt för att man ska nå önskat resultat.

Om användare själva börjar köpa in molntjänster ökar risken att it-organisationen förlorar överblicken över företagets it. Det i sin tur leder till höga och svårkontrollerade kostnader, ökade säkerhetsrisker, ett växande supportbehov och inte minst svårigheter att införa nya system eller verktyg, påpekar Daniel Albertsson.

Hur kan Advania Marketplace for Enterprise hjälpa it-organisationen att behålla kontrollen?

– Från ett och samma ställe ser du alla tjänster som används i organisationen, vilka som använder dem, hur mycket de används och vad de kostar. It-organisationen sköter även all administration centralt, vilket ökar såväl kontrollen som effektiviteten.

Ökad flexibilitet

En annan aspekt som talar för it i molnet är flexibilitet. Tiden är förbi då det går att göra treårsplaner för en verksamhet och anpassa sin it efter dem.

– I dag vet du inte hur omvärlden ser ut om ett halvår. Eller nästa kvartal. Hela verksamheten inklusive it måste vara beredd på snabba förändringar, såväl i kapacitet och kostnader som när det gäller funktioner.

Men en tjänst fungerar sällan som en isolerad ö. För att skapa en funktionsmässig helhet krävs flera tjänster och plattformar som fungerar tillsammans. Kanske väljer du Office 365 och vill att den ska fungera ihop med en funktion för säkerhetskopiering och en annan för ökad informationssäkerhet.

I Advania Marketplace for Enterprise lägger du till de tjänster du behöver efterhand, förklarar Daniel Albertsson. Med en hög grad av automatisering ser sedan plattformen till att de fungerar som en enhet, samtidigt som du har full kontroll över varje enskild funktion.

It är inte längre en stödfunktion hos företag. Det är en nödvändig del i allt som sker. Från interna processer och kommunikationen mellan medarbetare till mötet med kunden. Allt oftare innehåller även själva erbjudandet it.

– Därför borde it-organisationen ägna mindre tid och resurser åt att ”se till att lamporna lyser”, det vill säga hålla grundläggande system igång, och mer tid åt att hjälpa affären se vilka möjligheter it kan ge verksamheten. Det är därför it som tjänst växer så kraftigt, säger Daniel Albertsson.

 

Kontakta oss för att få veta mer
om Advania Marketplace for Enterprise

DET HÄR ÄR ADVANIA MARKETPLACE FOR ENTERPRISE

Advania Marketplace for Enterprise är en portal där du köper och hanterar din it som molntjänster. Du hittar allt från produktivitetsverktyg som Office 365, Azure och Dropbox till högpresterande datorkraft för simulering eller annan krävande användning. Betalning sker enligt en prenumerationsmodell utifrån antal användare och i vissa fall nyttjandegrad.

Utseendet och funktionen gör portalen enkel att använda, samtidigt som tekniker får tillgång till alla tekniska detaljer när så krävs.

Tack vare en långt driven automatisering tar Advania Marketplace for Enterprise hand om sammankopplingar mellan de tjänster och system du utnyttjar, så att de bildar en funktionsmässig helhet.