Vi är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige!

Advania är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2016 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Radar genomför årligen sedan 2011 en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

Get in touch!

Daniel Albertsson
Marknadschef

+46 (0)8-546 70 258

Kontakta mig