Advania och Storegate tecknar avtal om nytt koncept för molnlagring

Advania och Storegate har ingått ett avtal om ett nytt unikt koncept för molnlagring – Storegate Enterprise. Storegate Enterprise innebär att Advania installerar Storegates plattform för molnlagring (SOSA Storegate Online Storage Application) i ett av deras svenska datacenter. Detta ger Advania möjlighet att ta ett helhetsansvar gentemot sina kunder för Storegates tjänster.

– Storegate levererar molntjänster för säker lagring av digital information direkt till slutkunder under eget varumärke och så kallade, White label lösningar, till operatörer och service providers som vill erbjuda Storegates tjänster under sitt eget varumärke. Men samarbetsavtalet med Advania och konceptet för Storegate Enterprise är något helt nytt. Det är första gången vi avtalar om en extern installation med vårt eget varumärke, säger Matz Karlsson, VD på Storegate AB.

Storegate erbjuder sedan år 2003 molntjänster för säker lagring. Kunderna finns både i Norden och på en global marknad och kan vara allt från mindre till större företag, och som i det här fallet service providers. Advania är en svensk Service Provider som är specialiserade på kunder där kraven är höga på tillgänglighet och säkerhet.

– Det är svårt för oss att nå ut med våra tjänster till större företag då de oftast väljer en IT-partner för hela leveransen, ibland hela arbetsplatser. Genom vårt samarbete med Advania kommer Storegates tjänster finnas med som en del i Advanias utbud i deras nylanserade Cloudportal Advania Marketplace for Enterprise. Att Advania sedan också lagrar kundernas filer i ett av sina svenska datacenter gör att Storegates tjänster ingår i Advanias drift med 24×7 åtagande, säger Matz Karlsson.

– Både spännande och roligt att vi fått till det här samarbetet med Storegate, säger Daniel Albertsson, Nordic Manager Cloud Services. Storegate har ett brett utbud av plattformsoberoende molntjänster för lagring och deras efterfrågade Team-lösning ger företag större kontroll över filer och användare genom att man kan arbeta direkt i molnet. Inte minst när företagen vill arbeta med externa partners och leverantörer. Sedan är det naturligtvis extra roligt att Storegate är en helsvensk leverantör av molntjänster, avslutar Daniel på Advania.

 

För mer information, kontakta:

Daniel Albertsson, Nordic Manager Cloud Services, Advania Nordic,
+46 (0) 761 400 436
daniel.albertsson@advania.com

eller

Matz Karlsson, VD, Storegate AB
+46 (0) 703-201401
matz.karlsson@storegate.com

 

OM STOREGATE AB

Storegate levererar skalbara och molnbaserade applikationer och tjänster som ger tjänsteleverantörer möjlighet att erbjuda sina slutkunder värdeskapande tjänster och funktioner. Globalt erbjuder Storegate miljontals människor tjänster för att lagra, komma åt, dela och samarbeta med filer online i molnet - med hög säkerhet, och skydd av integritet. Storegates huvudkontor finns sedan starten 2003 i Karlshamn.

För mer information, se www.storegate.se och www.storegatesolutions.com