Processautomatisering

Essensen i kundservice handlar om att ge varje kund en bra serviceupplevelse samtidigt som du kan skapa den på ett effektivt sätt och att ha ett bra stöd för processhantering är därför viktigt. Målsättningen är att låta it-systemen automatisera så mycket som möjligt så att varje ärende går så fort som möjligt. På så sätt kan medarbetarna arbeta med det som behöver manuell hantering.

IPA Interaction Process Automation (IPA)

  • Till vår kontaktcenterlösning finns modulen Interaction Process Automation (IPA). Med IPA kan du binda ihop processer över flera system och skapa ett effektivt flöde för alla typer av ärenden.

  • Kan användas av både kontaktcentrets personal och även övriga medarbetare i organisationen (t.ex. ekonomi, personal och andra funktioner) utan att behöva vara en del av själva kontaktcentret.

Interaction Process Automation (IPA) är en plattform som möjliggör identifieringen av din organisations arbetsuppgifter, medarbetare och tillgångar. Plattformen tillåter din organisation att automatisera processer mer fullständigt än någon annan lösning.

Get in touch!

Håkan Medin
Affärsområdeschef Contact center och Unified Communications

+46 (0)76 140 01 20

Kontakta mig

Vår partner för processautomatisering

Interactive Intelligence

Interaction Process Automation (IPA) streamlines even the most complex processes with Communications-Based Process Automation — an approach that leverages proven communications technologies and practices from the contact center environment.

Läs mer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.