Produktblad: Interaction Process Automation

En plattform som möjliggör identifieringen av din organisations arbetsuppgifter, medarbetare och tillgångar.

Interaction Process Automation (IPA) är en plattform som möjliggör identifieringen av din organisations arbetsuppgifter, medarbetare och tillgångar. Plattformen tillåter din organisation att automatisera processer mer fullständigt än någon annan lösning. En multimediaplattform IPA fungerar utifrån s...

Sammanfattning

Automatiserar affärsprocesser

Spårar arbetsuppgifter, medarbetare och tillgängliga resurser

Routar arbetet till kvalificerade och tillgängliga medarbetare

Kostnads- och tidseffektiviserar

Get in touch!

Håkan Medin
Affärsområdeschef Contact center och Unified Communications

+46 (0)76 140 01 20

Kontakta mig