CA Technologies

Advania har sedan många år ett nära samarbete med CA Technologies. Med egen specialistkompetens och världsledande produkter från CA levererar Advania lösningar och tjänster inom Service Management.

Advania är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden då det gäller tillämpning av Service Management och ITIL i praktiken. Advania har en unik position och förmåga att kunna kombinera kompetens, processer och verktyg, vilket gör oss till en mycket stark partner gällande praktisk implementering av affärs- & IT-processer.

Advania är dessutom ensam partner i Sverige om att kunna erbjuda support på CAs produkter inom Service Management. Som auktoriserad CA Support Partner erbjuder vi lokal teknisk support på svenska, nära dig.

CA

CA Premier

Get in touch!

Jonas Åkerman
Affärsområdeschef Business and IT Process Management

+46 (0)13-485 55 22

Kontakta mig