Konnect

Konnect har valt Advania utifrån vårt engagemang och vår erfarenhet av produktsupport samt vår leveransförmåga kring ITIL i Norden. Tillsammans med Konnect kan vi leverera alla de fördelar en kund önskar av sina IT-investeringar i nuläget och i framtiden mot den inriktning verksamheten utvecklas.

Konnect är en Channel Development Partner specialiserade inom IT-mjukvarulösningar och processer för att förse företag och organisationer med goda och mätbara resultat. Konnect har utvecklat ett komplett utbud kring Business Service Management från BMC Software.

Genom att använda marknadsledande verktyg tillsammans med ITIL Best Practice är vår målsättning att erbjuda ett flexibelt förhållningssätt och korta ledtider vid införandet av Business Service Management, Business Intelligence, Batch Management och Network Management.

Konnect

Get in touch!

Niklas Wiberg
Business Consultant

+46 (0)8-546 70 247

Kontakta mig