Microsoft

Advanias och Microsofts samarbete sträcker sig över tio år där vi aktivt arbetar tillsammans för att utveckla koncept, teknologier och produkter. Vi är en hängiven partner som är certifierade inom en rad olika kompetensområden och utpekad av Microsoft som en av fokuspartner inom Infrastruktur.

Microsoft Partner of the Year 2014 i Sverige

Advania har utsetts till Microsofts bästa affärspartner, Partner of the Year award winner, i Sverige för år 2014. Utmärkelsen tilldelas den affärspartner till Microsoft som på bästa sätt har levererat Microsofts tjänster och produkter till gemensamma kunder.

Gold Certified Partner

Advania har sedan 1993 varit en Microsoft Gold Competency Partner. Guldcertifieringen är den högsta nivån inom Microsofts partnerprogram och ett bevis på att vi en av marknadens absolut bästa leverantörer inom Microsoft desktops, virtualisering, serverplattformar och Systems Management.

Silver Certified Partner

Vi är en Silver Competency Partner inom kompetensområdena Identitet och Säkerhet, Content Management, Portals & Collaboration, Hosting, Mid Market Solution Pro och OEM Hardware. Silvercertifiering betyder inte bara att vår kompetens och expertis inom dessa områden är konsekvent och pålitlig utan också att vi levererar effektiva och innovativa affärslösningar.

Cloud Accelerate Partner

Advania har stor erfarenhet av att utveckla och leverera avancerade molnbaserade lösningar som hjälper kunderna att minska sin IT-administration. Vi är experter på att skapa, rulla ut och kundanpassa webbaserade produkter och tjänster såsom Microsoft 365, Microsoft Dynamics CRM och Windows Intune.

V-alliance

V-alliance är ett globalt partnerskapsprogram mellan Microsoft och Citrix med syftet att stärka ett strategiskt samarbete kring klient- och servervirtualisering. Advania är en viktig partner till både Citrix och Microsoft och därför nyttjar vi fördelarna med detta strategiska partnerskap och använder ”Best Practise” och rekommenderade riktlinjer för implementations av klient- och servervirtualisering. 

Frontline Partnership

FLP (Frontline Partnership) är en strategisk allians mellan HP och Microsoft där man tillsammans utvecklar morgondagens lösningar inom private cloud appliance, databaskonsolidering och business intelligence-lösningar. I ett samarbete som förenar tre stora aktörer; hårdvaruleverantören HP, mjukvaruleverantören Microsoft och lösningspartnern Advania menar vi att en synergieffekt uppstår.

Microsoft

Microsoft Cloud Accelerate

Microsoft Partner of the year 2014

Microsoft partner

Get in touch!

Tobias Öien
Affärsområdeschef Infrastructure and Integration

M: +46(0)730-42 21 00

Kontakta mig