Quest

Identitet och åtkomst

I takt med ett tilltagande behov av integration av såväl interna som externa system, ställs företag och organisationer inför nya och mer komplicerade utmaningar. Anställda och externa medarbetare behöver tillgång till tjänster och applikationer både inom och utanför den traditionella IT-miljön samtidigt som kraven på integritet och dataskydd ökar, inte bara internt utan även baserat på lagar och förändrade regelverk.

På Advania har vi under många år samarbetat med de ledande leverantörerna inom Identitets- och Access-hantering, vilket gett oss en väl beprövad metodik och erfarenhet för att hjälpa dig som kund att känna dig trygg i det föränderliga IT-landskapet.

Baserat på lösningar från marknadsledande företag som Quest kan vi visa dig en väg framåt, där inte bara din identitet är skyddad utan också där din integritet och access är garanterad såväl lokalt som i de molnbaserade tjänsterna.

Om du vill veta mer, kontakta Jan Wisborg.

Get in touch!

Jan Wisborg
Partneransvarig

+46 (0)70 343 0989

Kontakta mig