ServiceNow

Advania har sedan 2009 ett nära samarbete med ServiceNow. ServiceNow är en marknadsledande leverantör av molnbaserad (Software-as-a-Service (SaaS)) Service Management-plattform.

Advania är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden då det gäller tillämpning av Service Management och ITIL i praktiken. Våra konsulter har genom åren genomfört flera framgångsrika ServiceNow-implementationer vilka baserats på Advanias unika förmåga att kunna kombinera kompetens, processer och verktyg. Detta har medfört att Advania kunnat ta fram en snabb och kostnadseffektiv implementationsmetodik för olika typer av ServiceNow tillämpningar och vilket gör oss till en mycket stark partner gällande praktisk implementering av affärs- och IT-processer med stöd i ServiceNow.

ServiceNow

Get in touch!

Jonas Åkerman
Affärsområdeschef Business and IT Process Management

+46 (0)13-485 55 22

Kontakta mig