TCO Development

I Advanias arbete med hållbar IT samarbetar vi med partnern TCO Development.

TCO Development står bakom miljöcertifieringen TCO Certified som är en miljö- och användbarhetsmärkning för IT-produkter. Certifieringen gör att det är enkelt att välja IT-produkter som både tänker på användarna som miljön.

TCO Development/IT-barometern är det ledande analysföretaget av den svenska IT-marknaden. Tillsammans med vår partner kan vi erbjuda en Grön IT-audit. En GITaudit™ ger underlag för prioriteringar, strategiska beslut och en handlingsplan för Grön IT för att din organisation kan effektiviseras ur både ett miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv.  

 

TCO

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig