Ängelholms kommun

Kommunerna använder i genomsnitt ett och ett halvt ton papper per år. En lösning som kan minska den mängden och samtidigt ge varje medborgare information och service är såklart högintressant. Med Advania Citizen Service Platform är det möjligt.

– För två år sedan bestämde vi oss för att vi ville göra vår administration mer ekologisk, ekonomisk och effektiv. Nu är den det, säger Nadia Abdellah, kommunikatör på Ängelholms kommun.

Det är, enkelt uttryckt, en tjänsteplattform. Advania Citizen Service Platform (CSP) har utvecklats i ett samarbete mellan Advania, Microsoft och flera svenska kommuner. Plattformen har två syften: dels att fungera som en kommunövergripande utvecklingsplattform för e-tjänster och e-förvaltning, dels att vara ett verksamhetssystem.

– För utveckling har plattformen alla de komponenter som kommunen behöver för att utveckla och driva e-tjänster, som digitala arbetsflöden och digital dokumenthantering. Det ska gå snabbt att utveckla nya e-tjänster för både kommunanställda och medborgare. Som verksamhetssystem är Advania CSP ett produktionssystem som ser till att alla tjänster, flöden, processer, integrationer och informationshantering fungerar precis hela tiden, säger Per Åke Andersson på Advania eGovernment Solutions.

Han förklarar att Advania CSP ger varje enskild kommuninvånare, varje företag eller annan användare en gemensam ingång till kommunen, och den finns i form av webb, telefon eller chatt. Allt finns på ett ställe – och användarvänlighet har varit avgörande.

Plattformen samordnar nämligen kommunens interna och externa resurser, så vare sig det är information från till exempel Skatteverket, Försäkringskassan eller leverantörer inom äldreomsorgen så är det tjänsterna som är viktiga – inte den instans som levererar dem. All information, alla tjänster, alla ärenden och alla objekt finns integrerade i systemet så att kommunen kan göra hela sin verksamhet och sitt utbud tillgängligt för den enskilda användaren – med full insyn i ärendehantering, beslut och historik. Det mesta finns under ”Mina sidor”, användarens egen flik.

Nadia Abdellah berättar att det år 2009 gick åt ungefär 2 250 000 A4-papper om året till Ängelholms kommuns politiska handlingar.

– Kostnaden för kopiering, kuvert och porto för utskick till kommunens politiska sammanträden låg det året på runt 500 000 kr. Under 2013 kommer all administration att ske digitalt. Det handlar om stora ekologiska och ekonomiska vinster, samtidigt som e-tjänsterna i Advania CSP bidrar till ökad öppenhet och tillgänglighet för kommuninvånarna. Nu har vi en e-tjänstportal med alla e-tjänster inom kommunen på en och samma plats, säger hon.


Advania CSP


Formulärverktyg

För framtagning av formulär. Information som folkbokföring och ärendenummer kan hämtas direkt i CSP:s undersystem.

Processverktyg
Gör det möjligt att visualisera nya arbetssätt, följa ett tänkt ärendeflöde eller styrvärde och sedan se resultatet.

Integrationsmodul
E-utveckling kräver integration med interna och externa verksamhetssystem. CSP:s kraftfulla integrationsmodul är baserad på lösningen Microsoft Biztalk och stödjer en SOA-arkitektur (tjänsteorienterad arkitektur) med kommungemensam Servicebus.

Identitetsmodul
För att säkerställa identiteter och tilldela användaren rätt tjänster används e-legitimation för inloggning mm. Mobilt bank-ID används för att säkerställa identiteter i läsplattor eller allmänna datorer och autentiserings- standarden SAML2.0. för federering.

Ärendehanteringssystem
Systemet kan användas för att skapa, styra och fördela generella ärenden. Här kan medarbetarna själva fördela och besvara inkommande ärenden, och här kan verksamheten själv skapa och administrera köer, processer för varje ärendetyp osv.

Betalningsmodul
Kortar ledtider och minskar kostnader för till exempel fakturahantering.


 

Nadia Abdellah

Advania CSP är en medborgarplattform som gör stor nytta i Ängelholms kommun, enligt kommunikatör Nadia Abdellah.

Ängelholms portal

  • Nämndhandlingar (för politiker).
  • Barnomsorgs-tjänsten (anmäla, ändra uppgifter mm).
  • Beräkna försörjningsstöd.
  • Anmälan till fritidsaktivitet för personer med funktions- nedsättning.
  • Registrera vattenmätarställning.
  • Ansöka om serveringstillstånd.
  • Lämna medborgarförslag.

Kunden loggar in med e-legitimation, vilket även går mobilt, om identifiering krävs. Koppling görs till kommunregistret så att användaren inte behöver fylla i personuppgifter.

Kontakt

Per Åke Andersson
per-ake.andersson@advania.se
+46 (0)8-546 70 209

Publicerad i Advania news (3) 2012

Text: Staffan J Thorsell
Bild: Ängelholms kommun