Bong - Cloud

Det räcker inte bara med drift och övervakning av en IT-miljö – proaktivitet är avgörande. Det tycker kuvert- och postemballageföretaget Bongs IT-ansvarige Tim Jones. Att han fått det behovet tillgodosett tycks vara kärnan i samarbetet med Advania.

– Det som får ett samarbete att fungera är en engagerad och kunnig projektgrupp. Ett bra lagarbete där det finns en stark kommunikationsförmåga är nödvändigt. Alla jag känner eller träffat i det här projektet har de egenskaperna. Så det fungerar mycket bra, säger Tim Jones, IT-ansvarig på Bong, som levererar bland annat kuvert, förpackningsmaterial och presentpåsar till företag. Företaget är verksamt både på webben och i detaljhandeln.

I dag sköter Advania driften av Bongs centrala IT-miljö, som består av ungefär 30 Windows-servrar, med företaget Asigras molnlösningar som backup och applikatorisk drift av Exchange. Samarbetet började för ett par år sedan med just backuplösningen från Asigra och sedan har det vuxit.

– Vi har vågat tänka ”utanför boxen”. Vi är lyhörda, har bred kompetens och tycker framför allt att goda relationer är viktigt. Det är nog därför samarbetet fortsätter, säger Josephine Lindborg, kundansvarig på Advania.

Men hur är ni just proaktiva i driften av servrar?


– Genom närvaro. Om vi tänker kreativt kan vi ligga steget före och arbeta förebyggande för att lösa eventuella problem innan de uppstår. Det bidrar såklart till ökad effektivitet och lönsamhet för kunden. Projektgruppens styrka är flexibilitet, förmågan att tänka långsiktigt och viljan att leverera mer än kundens förväntningar, säger Josephine Lindborg.

Tim Jones fick höra talas om Advania genom en ”lokal rekommendation”. Efter de första små projekten tillsammans började han granska Advania inför outsourcingen av datacentret.

– Vi valde Advania och jag har varit imponerad genom hela övergången. Nivån på kunskapen och det starka stödet vi fått har varit fantastiskt. Nu planerar vi att flytta fler system till det som Advania sköter, säger han.

Men redan i dag tycker han att placeringen av de mest kritiska systemen och tjänsterna hos Advania lett till att Bong har en säker, stabil och flexibel plattform som gör det möjligt för företaget att koncentrera sig på kärnverksamheten.

– Nu kan vi driva och effektivt stödja Bongs affärer, säger han.  

Bongs samarbete med Advania

  • Advania sköter driften av Bongs centrala IT-miljö, som består av ungefär 30 Windows-servrar.
  • Advania använder företaget Asigras molnlösningar som backup och applikatorisk drift av Exchange.
  • Samarbetet började med backuplösningen från Asigra och sedan har det vuxit.
  • Bong planerar att flytta flera system till det som Advania sköter.

 

TimJones

Kuvertföretaget Bong vill flytta mer av sin IT till Advania efter ett lyckat samarbete kring outsourcing. Tim Jones, IT-ansvarig är mer än nöjd.

Om Bong

  • Bong är ett ledande förpacknings- och kuvertföretag i Europa som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor.

  • Koncernen omsätter ca 3,5 miljarder kronor, har ca 2 500 anställda i 15 länder.

  • Bong har mycket starka marknadspositioner framför allt i norra Europa.

  • Bong är ett publikt bolag och aktien är noterad på NASDAQ OMX, Stockholm (Small Cap).

Kontakt

Joséphine Lindborg
josephine.lindborg@advania.se
 

Publicerad i Advania news (3) 2013

Text: Staffan J Thorsell
Bild: Bong