Electra Gruppen

Advania har levererat en virtualiserad IT-lösning till Electra Gruppen, en kedjegrossist inom hemelektronik och tredjepartslogistik. Lösningen ger Electra Gruppen ökad driftsäkerhet och minskar kostnaderna med 20 procent genom effektivare administration och resursfördelning vilket dessutom leder till minskad strömförbrukning. För effektiv installation och kontinuerlig optimering av IT-miljön tecknades även avtal för tjänsterna Jump-start och Hälsokontroll med Advania.

Som leverantör av IT-intensiva koncept för varuförsörjning inom hemelektronik och telekommunikation är IT en nyckelfunktion för Electra Gruppen. Mer än 70 procent av Electra Gruppens ordervolym är elektronisk, vilket gör att en driftsäker IT-miljö är avgörande för verksamheten. I samband med att Electra Gruppens serverpark började bli till åren ville de inte bara byta ut maskinerna utan även hitta en stabilare och mer lätthanterlig lösning.

- Vår miljö hade med åren blivit väldigt komplex, berättar Ola Schwarz, IT-chef på Electra Gruppen. Det gjorde att den krävde onödigt mycket administration. Dessutom litade vi inte på att lösningen skulle kunna hantera ett driftsstopp, som det var tänkt.


Lösningen


Electra Gruppen har sedan 2004 samarbetat med Advania i ett flertal IT-projekt, vilket genererat ett stort förtroende för Advanias expertis och kunnande. Det var därför naturligt för Electra Gruppen att be Advania ta fram en lösning som kunde ge dem den stabila IT-plattform de behövde.

Advania föreslog en virtualiserad lösning där det ursprungliga tjugotalet servrar ersattes av fem HP-bladservrar. Inom ramen för projektet levererade Advania installationen av hårdvaran samt tjänsten Jump-start, som innebär en överlämning och en utbildning i drift, övervakning och systemadministration.

Som ett komplement till den dagliga driften som Electra Gruppen själva hanterar har man valt tjänsten Hälsokontroll, där Advania regelbundet går igenom den virtuella miljön för optimering, administrering och kontroll. Nyligen slutfördes installationen och Electra Gruppen ser fler positiva resultat än vad de förväntat sig.


Resultatet


- Vi har inte bara fått en mer driftsäker och pålitlig miljö, säger Ola Swartz. IT-miljön har också blivit enklare att administrera och övervaka, samt att kostnaderna för såväl licenser som för den kontinuerliga driften minskat med över 20 procent.

Kontakt

Bo Eliasson
bo.eliasson@advania.se
+46 (0)8-546 70 128