Handelsanställdas förbund

Innovation och kvalitet var det centrala när Handelsanställdas förbund sökte en ny IT-partner. Valet föll på Advania som under året ska migrera hela Handels plattform och uppgradera deras operativsystem.

Avtalet, som är med både Handels och förbundets a-kassa, skrevs i november 2012, men gnistan tändes redan under våren förra året då Handels startade sin upphandling inom sourcing. Långa förhandlingar skulle handla om avtalstolkningar, att hitta personkemin och att skapa en gemensam syn på projektet.

Nu ska Advania under 2013 migrera hela Handels centrala plattform från nuvarande leverantör till Advania. Samtidigt görs en konsolidering och uppgradering av Handels Citrixmiljö och operativsystem. Handels mål är en stabil och säker IT-plattform som är tillgänglig över hela landet. Mycket handlar om stödfunktioner för hantering av medlemmarnas uppgifter, därför är det viktigt att allt fungerar och finns tillgängligt när medlemmarna behöver hjälp.

Kristina Essén, som är service- och IT-chef på Handels, säger att man helt enkelt vill ha en modern IT-plattform.

– Flexibilitet och skalbarhet är oerhört viktigt. Vi vill ha fokus på kvaliteten kring tjänsten och få till bra rutiner. För det behövde vi en stabil partner, där god kommunikation och innovation är viktigt, liksom att vår partner kommer med egna förslag, säger hon.

Förbundet och dess a-kassa har 180 000 handelsanställda medlemmar på 25 000 arbetsplatser. Runt 100 000 av medlemmarna är kvinnor och en fjärdedel är under 30 år.

Raka besked och förtroende är avgörande i all Handels verksamhet.

– Våra användare kommer först, och de ska ha en stabil miljö. För att kunna ge dem det behöver vi en partner med hög kompetens som vi kan ha tät kontakt med. Och det har vi redan sett. I dag har vi daglig kontakt och Advania är lyhörda, de har koll och vi kan komma med gemensamma förslag. Dessutom är personkemin viktig för att det ska funka, och den finns där, säger Kristina Essén.

Fredrik Thynell, kundansvarig på Advania, betonar också tryggheten i lösningen.

– Tillit är viktigare än någonsin nu. Hela Handels organisation bygger på förtroende gentemot medlemmarna. Advania kommer att arbeta och leva med i de processer som krävs, och säkerställer det genom interna och externa granskningar. Vi ska ha högsta standard, och Handels ska veta att vi uppfyller deras egna och deras medlemmars krav, säger Fredrik Thynell.

 

Vill du veta mer om vår tjänster inom sourcing och hur vi kan hjälpa din organisation?

Läs mer

Kristina Essén 

Innovation och flexibilitet var kvaliteter de sökte – och fann, menar Kristina Essén, IT-ansvarig på Handels.

Advania och Handels

  • Under 2013 ska Advania migrera hela Handels centrala IT-plattform till Advania från nuvarande leverantör.
  • Samtidigt konsolideras och uppgraderas Citrix-klienter och operativsystem på servrarna.
  • Handels främsta behov var uppgradering till en modern och central IT-plattform, flexibilitet och att få en homogen klientplattform. 

Handelsanställdas förbund

Handels medlemmar (februari 2013)

Totalt: 148 997
Män: 48 910
Kvinnor: 100 087

Under 2012 ökade antalet medlemmar i förbundet med 4 185 personer – den största ökningen på 20 år.   

Kontakt

Fredrik Thynell fredrik.thynell@advania.se

Publicerad i Advania news (1) 2013

Text: Staffan J Thorsell
Bild: Karin Nilsson