Karlshamns kommun

Karlshamns kommun har valt en virtualiseringslösning från VMware som har installerats av systemintegratören Advania. Lösningen har gjort att antalet fysiska servrar har kunnat begränsas till tre stycken, där de 37 virtuella servrarna inryms. Under 2008 virtualiserades ytterligare 20 servrar. Detta har resulterat i att IT-kostnader och energiåtgång har kunnat minskas betydligt, jämfört med om lösningen utvecklats med ytterliga tillägg av fysiska servrar. Enligt Advanias beräkningar uppgår minskningen av energikostnader till 80 procent.

Karlhamns kommuns val av Advania som integrationspartner avgjordes av systemintegratörens erfarenhet av virtualisering och förmåga att se kommunens behov. Björn Igelström, IT-chef på Karlshamns kommun säger:

- Behovet av virtualisering uppstod när vi började växa ur vår datorhall. Vi behövde begränsa det fysiska utrymmet som upptogs av servrarna och samtidigt bli mer effektiva i hur vi utnyttjade vår datakraft. Det gick snabbt och enkelt när Advania implementerade virtualiseringslösningen, och de har också stått för mycket pålitlig rådgivning och support.


Lösningen


Lösningen som Advania har installerat hos Karlshamns kommun har ca 7 000 användare, bland annat lärare och elever, som utnyttjar mailkonton eller annan serverkapacitet hos kommunen. Björn Igelström ser fördelar i såväl kostnadseffektivitet som förbättrad flexibilitet i IT-miljön.

- Med hjälp av virtualiseringslösningen blir det mycket enklare att lägga till nya servrar. Vi kan nu ha en ny server uppe inom fem minuter och IT-avdelningen kan därmed lägga tiden på mer värdeskapande aktiviteter.


Miljömedvetenhet viktigt för Karlshamns kommun


Även miljöaspekten var viktig för Karlshamns kommun vid beslutet om virtualisering.

- Vi vet att vi genom virtualisering kan minska energiåtgången, och det är viktigt för oss att känna att vi gör det vi kan för miljön. Dessutom använder vi Citrix terminalserverlösningar för att leverera applikationer på distans och använder till stor del tunna klienter för att minska påverkan på miljön ytterligare.

- Virtualisering växer explosionsartat Sveriges kommuner och vi ser det som mycket positivt att de även börjar se till vilka alternativ som är miljövänliga, eftersom det samspelar med Advanias egna filosofi, säger Daniel Albertsson, ansvarig för Advanias virtualiseringserbjudande.

Karlshamns kommun är idag en pionjär inom samarbete med andra kommuner, främst inom Blekinge län. Bland annat sköter de driften för Olofströms kommuns skolors e-postsystem. Kommunerna genomför också inköp av IT-lösningar gemensamt. Enligt IT-chefen Björn Igelström är detta något som kommer att utvecklas i framtiden.

Kontakt

Daniel Albertsson
daniel.albertsson@advania.se
+46 (0)8-546 70 258