Karlskrona kommun - ACE

Vad är nästa steg ur skapandet av en skalbar IT infrastruktur?

Karlskrona kommun hade tidigare en utmaning med att ge eleverna tillräcklig frihet att installera egna program på sina datorer utan att äventyra säkerheten i skolans nätverk. Det medförde också en stor administration med att underhålla och installera om elevernas datorer.

Kommunens IT-enhet tillsammans med Advania löste problemet genom att installera Advanias koncept kring den virtuella klienten baserad på VMware ACE. Denna klient kan sedan laddas ner av eleverna på de bärbara datorerna. Genom ACE-klienten får eleverna tillgång till skolans nätverk och får administratörsrättigheter på den egna datorn. Därmed kan de installera programvara själva. Eleverna kommer också åt både trådlösa nätverk i hemmet och i skolan från den egna datorn. I och med den virtuella klienten separeras datorn från skolornas nätverk, som därför inte påverkas om eleverna installerar egna program på sina datorer.

Advania har hjälpt Karlskrona kommun att ge eleverna en flexiblare plattform. Samtidigt gör inte lösningen avkall på varken säkerhet eller enkelhet.

Kontakt

Lars-Eric Cederholm
lars-eric.cederholm@advania.se
+46 (0)8-546 70 132