Karlskrona kommun - HP 3PAR

Karlskrona kommun har blivit mer effektiv genom att gå från traditionell, fysisk datalagring till att virtualisera en del av den kapacitet som behövs. IT-enhetens driftchef Jens Clemedtsson säger att vinsterna med att använda det privata molnet är solklara.

– Vi har nu ett helt nytt sätt att lagra all vår information och våra tjänster, där vi utnyttjar diskarna mycket mer effektivt. Vi kan göra stora kostnadsbesparingar samtidigt som användarna, till exempel lärare och elever, inte märker någon skillnad. Dessutom blir vi mer flexibla, säger Jens Clemedtsson.

Med Advanias hjälp har Karlskrona kommun ersatt sitt gamla lagringssystem med HP:s disklagringsystem HP 3PAR Storage, vilket bygger på så kallad ”thin provisioning”, eller tunn utdelning. Det innebär att man använder virtualisering för att ”simulera” lagringsutrymme. För att kunna få plats med stora mängder data krävs naturligtvis ett system med stort lagringsutrymme. Det i sin tur betyder att företag och organisationer ofta måste buffra – de måste köpa stora mängder lagringsutrymme för att planera för kommande innehåll på sina servrar eller köpa mer lagringsutrymme om och om igen. Men med tunn utdelning och virtualisering får de tillgång till lagringsutrymme som bara används när det faktiskt behövs. Man skulle kunna säga att man ”lurar” sin databas att tro att det faktiskt finns tillräckligt med minne på diskarna.

– Dataflödet bara fortsätter att öka och våra behov ökar i samma takt. Våra användare söker all möjlig information, det kan vara lärare och elever i kommunen som söker i kataloger eller kommuninvånare som letar efter blanketter eller annat material. Med den nya lösningen märker de ingen skillnad, men vi kan nu utnyttja våra servrar till hundra procent och slipper betala för lagringsutrymme som vi inte använder. De kostnadsbesparingar vi därmed gör är naturligtvis betydande, säger Jens Clemedtsson.

Per Gullfeldt är systemarkitekt på Advania och han förklarar att det gemensamma målet med övergången till det nya systemet var att Karlskrona kommun skulle kunna använda sina resurser mer effektivt.

– Det nya systemets absolut största fördel är att det har tunn utdelning inbyggd i hårdvaran, vilket gör HP 3PAR Storage snabbare och effektivare än alla andra liknande produkter. Funktionen gör att du bara behöver köpa runt hälften så många diskar, eller lagringsyta, som du skulle behövt om du använde ett mer traditionellt system. Karlskrona kommun har nu en billigare lösning som är lättare att administrera, säger han. 

När det gäller själva övergången är Jens Clemedtsson nöjd.

– Man kan alltid förvänta sig en del fnurror på tråden under sådana här teknikskiften men det har gått bra. Till viss del beror det nog på att vi har ett samarbete med Advania som går långt tillbaka i tiden och vi känner varandra väl vid det här laget. Det är viktigt – hur bra eller dåligt vårt system fungerar påverkar hela kommunen. Och nu fungerar allt bra, säger han. 

 

HP 3PAR Storage och tunn utdelning

Med HP 3PAR Storage och så kallad tunn utdelning går det att använda lagringsutrymme mer effektivt.

När HP förvärvade företaget 3PAR har de olika lagringslösningarna konsoliderats och med HP 3PAR Storage kommer nu förbättrade funktioner som automatiserad lagring för bättre prestanda, så kallade "thin storage solutions" och resurseffektiva lagringslösningar som eliminerar felallokering.

HP 3PAR Storage förenklar även datahantering genom att erbjuda sammanhållna lagrings-, server- och nätverksplattformar.

Systemet är även kopplat till så kallad "tiered storage", vilket innebär att lagringen delas in i olika nivåer med olika prestanda och tillgänglighet för att användaren lätt ska komma åt sin lagrade data.

Kontakt

Per Gullfeldt 
per.gullfeldt@advania.se
+46 (0)8-546 70 210

Text: Staffan J Thorsell