Karlskrona kommun - MSKD 4

Karlskrona kommun nappade på den första versionen av Microsoft-plattformen MSKD redan 2004. Nu uppgraderar man till MSKD 4 för effektivare administration och ökad tillgänglighet. Dessutom blir det möjligt att ge Karlskronaborna ett brett utbud av e-tjänster.

– Kraven förändras och då är det nödvändigt att skaffa en plattform som bättre kan hantera användare i olika roller, men även effektivisera arbetssätten, förklarar kommunens IT-chef Mats Löfgren.

Den 29 augusti 2011 inledde IT-enheten och Advania arbetet och i december ska allt vara klart. En del går att återanvända från den tidigare plattformen, men det mesta är nytt. Som att de tre tidigare domänerna för bolag, skola och administration samlas i en gemensam toppdomän.

– Det underlättar mycket för personal inom skolförvaltningarna, som tidigare tvingats till krångliga byten mellan sina konton på skoldomänen och den administrativa domänen.


Tillgång till kommunens nät


Alla får via användar-ID tillträde till kommunens nät och dessutom kan lärare och elever med egen dator koppla upp sig mot internet där täckning för skolans trådlösa nät finns.

– Den nya plattformen ger dessutom möjlighet för externa utförare, till exempel inom äldreomsorg, att bättre och säkrare arbeta på distans mot kommunens verksamhetssystem från valfri extern dator, berättar Mats Löfgren.

För de kommunanställda blir den största förändringen att man får ett mer modernt användargränssnitt då operativsystemet Windows 7 och Office 2010 installeras på alla PC-klienter. En annan stor nyhet är möjligheten att kommunicera via LYNC, vilket ger personalen möjlighet till chatt, telefoni, e-post, videosamtal och närvarostatus.


Ökad tillgänglighet och bättre service


Mats är dock allra mest nöjd med de möjligheter att ta fram digitala e-tjänster för dialog mellan kommunen och dess invånare som MSKD 4 och den nya plattformen ger. Karlskrona kommun har nämligen en vision om ökad tillgänglighet och bättre service.

Fredrik Sjölin, kommunens utvecklingschef för IT, håller med om att uppgraderingen blir ett rejält lyft för kommunen:

– Det är nödvändigt att uppdatera vår IT-plattform för att kunna ge Karlskronaborna ett brett utbud av e-tjänster och bättre åtkomst till kommunens tjänster, säger han.


Viktigt med tydliga strukturer


Fredrik betonar hur komplex en kommuns verksamhet är.

– Vi är som minst tolv olika företag med än fler olika mål, och eftersom vi hanterar mycket känslig information behövs tydliga strukturer för vem som ska få tillgång till vad.

Mats Löfgren berättar att det föll sig naturligt för Karlskrona att anlita Advania.

– Vi har goda erfarenheter av Advania och det fanns ett upphandlat avtal där vi kunde avropa tjänsten.

Mats Löfgren

MSKD 4 hjälper Karlskrona kommun att uppnå visionen om ökad tillgänglighet och bättre service, berättar IT-chefen Mats Löfgren.

Om Karlskrona

Folkmängd: 64 215

Befolkningstäthet: 61 invånare/km2

Areal: 104 689 hektar

Antal företag: 4390

Skattesats: 31,9 % varav kommunalskatt 21,9 %, landstingsskatt 10,71 %

Största arbetsgivare: Karlskrona kommun, Försvarsmakten, Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola, Ericsson AB; Kockums AB, Telenor

Anställda i kommunen: 5500 

Anställda på IT-enheten: 27

Antal elever i kommunens skolor: 16 000

Antal PC inom kommunens verksamhet: 5 000

Text: Anders Wikberg
Foto: Jörgen Ragnarson