Linköpings kommun

Linköpings kommun (LKDATA) är tidigt ute bland våra kommuner i landet med att göra en genomlysning av kommunens IT-verksamhet ur ett miljöperspektiv. Miljöaspekterna runt IT har blivit allt viktigare för företag och myndigheter de senaste åren. Det kan gälla allt från inköp och transporter till elförbrukning och hantering av gammal utrustning.

Med hjälp av Advania har LKDATA  genomfört en ”Grön-IT revision” (GITaudit).  Genomlysningen innebär en analys av IT-verksamheten ur miljösynpunkt som mynnat ut i en handlingsplan samt gett Linköpings kommun rätten att använda symbolen för GITaudit ”Grön IT - Vi arbetar för att bli bättre” .

- Att vi gör denna miljögenomlysning känns både rätt och viktigt. IT är i många fall ett bra verktyg för att minska miljöpåverkan i samhället. Samtidigt bidrar IT i sig med en negativ miljöpåverkan. Genom medvetenhet och metodiskt arbete är vår förhoppning att även fortsättningsvis kunna minska miljöpåverkan av IT inom Linköpings Kommun, säger Krister Siggesjö, IT-chef i Linköpings Kommun (LKDATA)

- Advania har ett långvarigt samarbete med LKDATA runt IT-relaterade tjänster.
Att just Linköpings kommun ligger i framkant inom detta område känns roligt både utifrån ett affärsperspektiv och som boende i Linköping, avslutar Fred Nilsson, affärsansvarig från Advania mot Linköpings kommun.

Kontakt

Helena Nordin
helena.nordin@advania.se
+46 (0)8-546 70 324