Mark och Varbergs kommun

Marks och Varbergs kommuner har med hjälp av Microsoft Kommundesign 4.0 och funktioner i Windows 7 och nya Windows Server 2008 R2 tagit ett stort kliv framåt i sin IT-miljö. Förutom en enklare vardag för lärarna har nätverkets komplexitet minskats såväl som kostnaderna för administration, hårdvara och licenser. Uppgraderingen är ett resultat av samverkan mellan kommunerna, som gjorts med hjälp av systemintegratören Advania.

Anders Boustedt är IT-chef på Varbergs kommun med 57 000 invånare. Anders ansvarar för cirka 13 000 användare inom kommunen som använder runt 3 900 datorer. Likt många kommuner är skolans nätverk och det administrativa nätverken separerade. Detta är för att hålla borta ”flinka elever” från att kunna hacka sig in i den administrativa delen. Nätverken är åtskilda av en brandvägg av smått bibliska proportioner, eller som Anders Boustedt själv säger:

- Det är en ”Herre Jösses”-brandvägg. Men att ha två nätverk har också krävt dubbel infrastruktur. Du måste ha två separata nät, servrar och anslutningar.

Närliggande Marks kommun är cirka hälften så stort som Varberg. Här är Richard Lindström IT-chef och ser över 8 300 användare på 2 500 datorer. Kommunen var pionjärer och installerade Microsoft Kommundesign 1.0 redan för fyra år sedan, som de första i landet. De rekommenderades att separera nätverken för skola och administration, enligt den tidens tekniska förutsättningar.

- Det innebar naturligtvis en viss form av dubbel administration. Det kanske inte var en jättestor sak tidsmässigt eller resursmässigt. Men det är en komplicerad sak och ju mer komplicerat det blir för systemsidan att hålla koll på infrastrukturen totalt sett, desto mer osäkert blir det också, säger Richard Lindström.


Problematisk situation för lärarna


Båda IT-cheferna vittnar om en problematisk situation för en grupp kommunanställda – lärarna. De har dels administrativa sysslor, dels är de djupt involverade i elevernas arbete som ligger i en helt annan domän säkerhetsmässigt.

− Det här innebär att läraren måste hitta på olika sätt att transportera information mellan nätverken. Det enklaste sättet är att ge läraren ett konto i varje nät. Men det är fortfarande krångligt och inte nödvändigtvis säkrare heller. För individen kanske inte kommer ihåg lösenordet, skriver ner det på ett papper och så kan det hamna i orätta händer, säger Richard Lindström.

Anders Boustedt, som har cirka 1 800 lärare inloggade, fyller i:

− Vi hade funderat själva och vi hade frågat olika partner: hur ska vi kunna bygga ett gemensamt nät med samma säkerhetsnivå? I somras började vi umgås med Marks kommun och tycke uppstod. När de bjöd in oss till en träff med Microsoft, som berättade om MSKD 4.0 kände vi att det är exakt det vi pratat om och velat ha.

Systemintegratören Advania ansvarade för arkitektur, design och ledde arbetet under införandet av Marks och Varbergs kommuners nya lösning. Magnus Haglund är specialistsäljare på Advania:

- Genom att Mark och Varberg nu får tillgång Windows 7 och Windows Server 2008 R2 kan de utnyttja de inbyggda säkerhetsfunktionerna med server- och domänisolering. Utifrån Microsoft Kommundesign 4.0 kan man "platta till nätverket" genom att ta bort interna och ofta komplexa brandväggslösningar och leverera ett mer öppet men ändå kontrollerbart nätverk. Det förenklar ägandet i högsta grad, säger han.


Ökad säkerhet och mobilitet hos användarna


Genom att skapa en logisk säkerhet istället för en fysisk och utnyttja de inbyggda brandväggarna i datorn kan mobiliteten hos användarna öka. För Richard Lindström och Marks kommun är det ett av huvudmålen med uppgraderingen.

− Grundstenen är att få hela infrastrukturen att linjera med möjligheten att kunna jobba vart du än befinner dig någonstans, så länge du har tillgång till en internetuppkoppling. Det finns sådana lösningar, men vi vill kunna erbjuda det med befintlig infrastruktur utan extraprogram eller habrovinker.

Två grundvärden för Windows 7 är just enkelhet och säkerhet. De exemplifieras med mobiliteten. Richard Lindström berättar att meningen är att en medarbetare som jobbar i ett program på jobbet ska kunna fälla ihop locket på sin bärbara dator, åka hem, fälla upp locket och kunna fortsätta jobba. Arbetsplatsen hänger med hem med samma enkelhet och säkerhet som på jobbet.

Hittills har Marks och Varbergs kommuner börjat med en pilotinstallation på Marks Bostads AB och en avdelning på Campus Varberg, vuxenutbildningen. För teknikerna har det varit en hel del arbete innan installationen skedde. Men användandet har gått smidigt.

- Nästan för bra, som en av våra tekniker beskrev det. Jag upplever inte heller att användarna har behövt göra en större omställning för att jobba i det nya gränssnittet, säger Anders Boustedt.

- Reaktionerna har hittills varit bra hos oss. Men i ärlighetens namn har jag knappt hört något, men det är väl så, när man inte hör något då är det förbaskat bra, säger Richard Lindström.


Stora besparingar förväntas inför det stora bytet


Det stora bytet kommer att ske under våren och sommaren i respektive kommun. Förväntningarna är stora. Richard Lindström förklarar:

- Dels slipper vi dubbel uppsättning av hårdvara, samt licenshantering av servrar och den typen av produkter. Vi kommer på sikt att förväntas spara in en del planerade nyinvesteringar i hårdvara. Även om datorer och servrar är billigare idag, så representerar det trots allt pengar.Samtidigt kommer det att vara lättare för IT-avdelningen att leverera det som önskas med befintlig ekonomi. Kommunerna måste spara, då gäller det att vi gör saker smartare hela tiden.

- Vi behöver inte nyanställa utan kan vara de 15 personer vi är på IT-avdelningen. Med de dubbla näten och det ökande användandet av IT i kommunen, hade vi nog behövt nyanställa. Men nu slipper vi springa med smörjkannan på två ställen, säger Anders Boustedt.


Tydlig trend mot samverkan inom IT


- Att kommunerna samverkar för med sig många fördelar, berättar Magnus Haglund hos Advania. Kommunerna har intresse av att hålla sina infrastrukturer relativt lika då de kan dela kompetens och teknik med varandra på ett smidigt sätt i framtiden.

Då Microsoft Kommundesign 4.0 har blivit mer tydligt när det gäller genomförande och ägande än sina föregångare har det blivit enklare att definiera vinsterna med den partneroberoende lösningen där Microsoft finns med i bakgrunden. Tidigare har många kommuner sökt sig mot proprietära lösningar där mindre globala eller lokala leverantörer stått som garanter för utveckling av teknik och metodik.

- Vi ser en tydlig trend bland kommuner att man vill samverka kring bastjänster som IT, det finns helt klart en vilja att inspireras av och att dela med sig av information och kunskap till andra kommuner. Hos Varberg och Marks har man redan nått en gemensam nivå där den ena kommunen skapar rutiner och funktioner som den andra kommunen kan återanvända, jag gissar att fler kommuner kommer att följa i deras spår. Syftet har inte varit att rationalisera i traditionell mening utan om att kunna flytta fokus från repetitiva uppgifter till kvalitativa tjänster som kan tillföra organisationerna mer, säger Lindström.

Utgångsläge

Att hitta en ersättning för kommunernas respektive infrastuktur med två separata nätverk för elever och för administration som är åtskilda med en brandvägg. Samtidigt ville både Mark och Varbergs kommuner öka mobiliteten för sina användare.

Lösning

Genom Server Domain Isolation i Microsoft Kommundesign 4.0 kan kommunerna bygga en logisk säkerhetsmodell med de inbyggda säkerhetsfunktionerna i Windows 7 och Windows Server 2008 R2 och kan ta bort brandväggen.

Resultat

Förutom en enklare vardag för lärarna som var tvungna att arbeta i båda nätverken, innebär ett nätverk administrativa besparingar såväl som besparingar för licenser och hårdvara. Samtidigt blir infrastrukturen billigare, säkrare och enklare att förvalta vilket frigör resurser på IT-avdelningen och minskar för Varbergs del behovet av nyanställningar.

Kommuninformation

Västkustkommunen Varberg mellan Halmstad och Göteborg har 57 000 invånare. Kommunen har cirka 4000 anställda och 9000 elever.

I Mark bor det 32 500 personer, 3300 jobbar inom kommunen och det finns cirka 5000 elever.