Örkelljunga kommun

Service, dialog och framtidsanda i fokus för Örkelljungas kommunportal.

När Örkelljunga kommun i Skåne nyligen tog klivet ut på webben med en kommunportal var det efter noggrann planering och med en långsiktig plan. Med målet att skapa en modern mötesplats för medborgarna där all kommunikation med kommun och statliga myndigheter sker, är nu deras 24-timmarsservice i drift.

Att bygga upp en kommunportal är långt ifrån unikt idag, men varje kommun har sin egen väg och sina unika mål. Gemensamt för alla är dock strävan att ge sina medborgare bättre service och förenkla vanliga ärenden såsom ansökan om bygglov, barnomsorgsplats med mera.


Funktion och tillgänglighet viktigt vid val av lösning


- Vår portal är så mycket mer än service. Den skapar en ovärderlig dialog mellan oss och medborgarna. Som en modern, framtidssatsande kommun ser vi det som självklart att anpassa oss efter samhället och våra medborgare, berättar Leif Söderström, webbredaktör på Örkelljunga kommun.

Att införa e-tjänster har diskuterats i många år. Man har lyssnat och tittat på tänkbara lösningar samt utvärderat för- och nackdelar med olika system och leverantörer.

- Att välja lösning är ett stort beslut där man vill göra rätt från början. I vårt förberedande arbete insåg jag tidigt att risken att bygga upp ett stuprörssystem av tjänster var stor, berättar Leif Söderström.

Att valet föll på Advanias lösning med Citizen Service Plattform i ryggen menar han var av flera anledningar, framför allt för att den bygger på en stabil plattform och känns hållbar över tiden. Här fanns redan hela ramverket kring teknik, funktion, säkerhet och drift – färdigt att anpassas efter kommunens önskemål.


Positiv inställning till förändring


Det nya arbetssättet har givetvis inneburit ett visst extra engagemang från Leif och hans kollegor, men på det hela taget har reaktionerna varit mycket positiva. Många vittnar om kännbara förbättringar, inte minst vad gäller förenklad administration.

- Krasst sett så kan det idag gå fortare att skicka in ett ärende och få svar än vad det tidigare tog för oss att ta emot det från medborgaren, menar Leif Söderström.


Skyndar långsamt med successiv övergång


Örkelljunga kommun har startat med ett fåtal e-tjänster, för att sedan lägga ut fler successivt när respektive förvaltning känner sig redo. Det traditionella sättet att skicka in ansökningar och ta kontakt kommer självklart att finnas kvar som alternativ.

- Det haglar inte in ärenden via portalen i början, det var vi också fullt medvetna om. Men användarna blir fler och än så länge har vi inte hört någon som stött på problem. Motstånd mot ny teknik och nya rutiner har aldrig varit ett orosmoln i vår planering, säger Leif Söderström.

På Örkelljunga kommun ser man portalen som sin framtida huvudsakliga kontaktyta med medborgaren och anser att man fått en modern och tillgänglig mötesplats.

- Nu kan vi på allvar satsa på en hållbar utveckling av vår e-förvaltning och vi är mycket stolta över att Örkelljunga kommun inte bara är en attraktiv boplats, utan också en kommun där det är lätt att göra sin röst hörd, avslutar Leif Söderström.


Örkelljunga Kommunportal 24


Örkelljunga kommunportal 24

Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt

Per Åke Andersson
per-ake.andersson@advania.se
+46 (0)8-546 70 209