Region Skåne

Med syfte att höja kvalitet och spårbarhet samt frigöra resurser inom IT-organisationen så valde Region Skåne Advania och CA som leverantörer för införande av process- och verktygsstöd.

I steg 1 fokuserades på en enhetlig ändringsprocess samt definition av Tjänstekatalog kopplat mot en beställningsportal. Genom en strömlinjeformad ändringsprocess ges full kontroll och spårbarhet vid genomförande av förändringar oavsett ändringens storlek eller art. En definierad tjänstekatalog som publiceras mot verksamheten via en beställningsportal ger tydliga gränsytor mellan IT och verksamheten, samtidigt som det via integrationen med ärendehanteringssystemet även här ger fullständig kontroll och effektiviserar beställnings- och leveransprocesserna.

I maj 2004 beslutade Region Skåne att omstrukturera IT-verksamheten och projektet ”Nya IT” med en motparts- och beställareorganisation påbörjades. Som ett led i detta arbete konsoliderades Service Desken och som nästa steg infördes en Change Management process samt första steget på införandet av Tjänstekatalogen där Region Skånes alla IT-erbjudanden i framtid kommer att erbjudas som tjänster. Införandet genomförs baserat på ITIL samt CA och Advania Best Practice. Det processorienterade arbetssättet infördes i syfte att frigöra IT resurser och för att höja servicegraden mot verksamheten.

Genom att standardisera tjänsteleverans-processerna inom Region Skåne höjs kvalitet och spårbarhet samtidigt som IT-resurser frigörs. I ett första steg infördes en Change Management process med stöd från Region Skånes Service Desk, samtidigt som en integrerad Tjänstekatalog och beställningsportal definierades och utvecklades.

Lansering av Change Management och Tjänstekatalog genomfördes för att uppnå följande effekter:

  • Change Processen strömlinjeformas, enkla ändringar passerar automatiskt, större förändringar hanteras och dokumenteras enhetligt.
  • Alla förändringar dokumenteras och kan spåras.
  • Tjänstekatalogen minskar utbudet av specialprodukter vilket ger en enklare miljö att underhålla, ökar spårbarheten på produkterna (frågorna ”vem, var och när ” kan enkelt besvaras).
  • Förenklar prioriteringar eftersom Region Skåne har överblick över dagssituationen.
  • Båda processerna bidrar till högre driftsäkerhet vilket ger nöjdare kunder.
  • Kunderna får feedback av hög kvalitet på alla ärenden.


Varför Advania


– Advania är ett viktigt stöd i våra ansträngningar att ligga steget före och integrera processer som ska komma våra användare till del. I förlängningen kommer vi att kunna se stora effektiviseringar och besparingar till förmån för regionen, säger i ett gemensamt uttalande EvaLotta Elnertz, chef för IT-förvaltningen, och Karl Gemfeldt, chef IT-samverkan på Region Skåne.

Kontakt

Jonas Åkerman
jonas.akerman@advania.se
+46 (0)13-485 55 22