Ronneby kommun

En organisation kan spara pengar och minska sin miljöpåverkan genom att jobba aktivt med hållbar IT. En genomlysning av verksamheten är ett viktigt steg på vägen mot en mer klimat- och energismart organisation. Ronneby kommun tog hjälp av Advania för att göra detta.

När Ronneby kommun ville nå nästa nivå i sitt miljöarbete kontaktade de Advania för att göra en så kallad GITaudit, en hållbar IT-genomlysning av kommunens verksamhet.

– Vi börjar med att samla ett antal personer i organisationens olika verksamheter under en halvdag där de får svara på cirka 140 frågor om hur arbetet ser ut i dag. I en kommun fokuserar vi, förutom på den centrala IT-driften, främst på de stora förvaltningarna som fastighetsbestånd, skola, vård och omsorg, säger Helena Nordin som är affärskonsult på Advania.

Svaren analyseras av TCO Development, som äger modellen GITaudit, varefter Advania arrangerar en ny halvdagsträff där organisationen får en nulägesbeskrivning – svart på vitt kan de se hur de ligger till i dag och gemensamt tar man fram en handlingsplan om hur de går vidare.

– Nulägesbeskrivningen är kvantifierad, du får en poängställning där du ser hur du ligger till på olika områden. För en kommun blir det lätt att jämföra sig med andra kommuner och att inleda samarbeten, det blir enkelt att se var man kan lära av varandra, säger Helena Nordin.

Finns mer att göra

I Ronneby togs under 2013 ett politiskt beslut om att ta fram en strategi för arbetet med grön IT. Genomlysningen som Advania genomfört under vintern är en viktig byggsten i den långsiktiga planeringen av kommunens arbete med hållbar IT.

– Ronneby har kommit relativt långt i miljöarbetet, de ligger över snittet i TCO:s kommunala index för grön IT. Det finns ett antal lågt hängande frukter som de kan ta tag i direkt – till exempel att effektivisera sina transporter – och vi hoppas få fortsätta hjälpa dem. En sak vi skulle kunna studera djupare är deras serverhall och ge konkreta råd gällande kylning och ombyggnationer. Sådana detaljnivåer når man inte vid den första genomlysningen.

Att satsa på hållbar IT är inte som de flesta kanske tror en samvets- och goodwillfråga.

– Det finns en beräkning som säger att om alla kommuner i landet tog tillvara de möjligheter som finns att använda IT mer i sitt hållbarhetsarbete skulle Sverige spara sju miljarder kronor per år, säger Helena Nordin.

Var finns energibovarna?

– I en vanlig tjänsteorganisation skulle jag säga att de största miljöbelastningarna kommer från företagslokalerna och de transporter som behövs för personalens resor och transporter av varor. Det gäller till stor del även kommuner – fastighetsbeståndet och transporter slukar energi. Här finns många smarta IT-lösningar för att spara, som smart styrning av fastighetsel, värme och kyla.

Hur brukar genomlysningen tas emot?

– Överlag mycket positivt. Det som framför allt uppskattas är att det här är någonting som rätt snabbt och enkelt ger en överblick och att organisationen nästan genast kan rikta blicken åt rätt håll. Det uppskattas också att vi levererar konkreta uppgifter och siffror på ett område som tidigare har varit ganska spretigt och luddigt, med vårt index kan de jämföra sig med andra och kommunicera internt om hur de ligger till. En GITaudit är ett konstruktivt verktyg.

Så görs en GITaudit

KARTLÄGGNING

Först kartläggs det befintliga arbetet ur perspektivet hållbar IT med förberedande frågor och ett seminarium med ansvariga för bland annat IT, fastigheter, transporter och inköp.

ANALYS

Resultatet av kartläggningen analyseras för att identifiera förbättringspotential och områden särskilt lämpliga att arbeta vidare med. Verksamheten poängsätts ur olika perspektiv inom hållbar IT för jämförelse med liknande organisationer.

HANDLINGSPLAN

På ett nytt seminarium presenteras resultatet av analysen för nyckelpersoner i organisationen och en skräddarsydd handlingsplan tas fram.

Kontakt

Helena Nordin
helena.nordin@advania.se

Publicerad i Advania news (2) 2014

Text: Daniel Åberg
Foto: Advania