SMHI

Med hjälp av Advania effektiviserar SMHI sina IT-processer och sparar tid och pengar. Därmed kan SMHI ge ännu bättre service. Men vädret kan de dock inte göra något åt.

Håkan Borg började som IT-chef på SMHI 2002 och ägnade en stor del av sina första år åt standardisering av SMHI:s tidigare vildvuxna IT-flora. 2007 inleddes nästa steg, att effektivisera SMHI genom att i samarbete med Advania införa ett gemensamt, processorienterat arbetssätt, enligt standardiserade ITIL-principer. 2012 ska allt vara klart?

– Nja, sådana här projekt brukar aldrig bli riktigt klara och vi ser Advania som en långsiktig, strategisk samarbetspartner, förklarar Håkan Borg.


Hanterar samtliga ärenden och processer


Till en början fanns det de på SMHI som var lite skeptiska. Men i dag har de flesta insett de många fördelarna med det nya arbetssättet, med det stöd som det nya ärendehanteringssystemet ger.

– Systemet hanterar samtliga IT-ärenden, och går dessutom att bygga på med fler moduler efter hand, för att stödja fler ITIL-processer här på SMHI.

Håkan Borg säger att SMHI drar stor nytta av Advanias kunskaper om system och processer, för att utveckla och stödja det nya arbetssättet.

- Om en medarbetare behöver göra ändringar i en applikation kan denne numera få ett komplett stöd för att säkerställa att förändringen hanteras korrekt genom standardiserade arbetsflöden i ärendehanteringssystemet, exemplifierar han.


Teknik som passar olika behov


Tack vare att samtliga supportprocesser hanteras med samma stödsystem effektiviseras arbetet och uppkomna problem hanteras betydligt enklare. Dessutom har Advania gjort systemet rollbaserat, anpassat för olika funktioner.

- En inköpare och en tekniker har givetvis vitt skilda behov av stöd, påpekar han.

Advania har vidareutvecklat och integrerat en självbetjäningsportal, där medarbetarna kan beställa exempelvis telefoner eller applikationer.

- Men syftet med vårt samarbete med Advania är att vi ska bli ännu bättre på att serva våra kunder. Det är jag övertygad om att vi kommer att lyckas med, säger Håkan Borg.


Det gör Advania på SMHI


Advania stödjer SMHI i införandet av systemstöd för det processorienterade arbetssätt utformat enligt ITIL. Advanias beställningsportal strukturerar IT-relaterade beställningar från SMHI:s medarbetare genom att skapa ärenden med automatiserade arbetsflöden i ärendehanterings-systemet. Portalen är en självbetjänings- portal, där medarbetarna kan beställa både produkter och tjänster. Parallellt införs ett gemensamt stödsystem för ärendehantering på hela SMHI.

Håkan Borg

Håkan Borg har sett till att arbetsflödet flyter smidigt tack vare nya IT-processer. Men vädret kan han tyvärr inte göra något åt.

ITIL

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) är en praxis som beskriver hur företag och organisationer kan utnyttja IT, IT-baserade tjänster och sin befintliga IT-miljö på ett kostnadseffektivt sätt, för att på bästa sätt stödja den egna affären.

Om SMHI

SMHI, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, tar fram information om väder, klimat och vatten. SMHI grundades 1919 och har sedan 1975 sitt huvudkontor i Norrköping. SMHI har ungefär 600 anställda och generaldirektör är Lena Häll Eriksson.

Bland kunderna finn, utöver samhället och allmänheten, tidningar, TV- och radiokanaler, men även företag som planerar allt från butiksbemanning till transporter utifrån SMHI:s prognoser.

Kontakt

Jonas Åkerman
jonas.akerman@advania.se
+46 (0)13-485 55 22

Publicerad i Kerfi Vision (1) 2010

Text: Anders Wikberg
Foto: Fredrik Schlyter