Saint Gobain Ecophon

Saint Gobain Ecophon behövde göra sina produkter mer synliga på webben. Samtidigt ville de kunna förklara komplicerade sammanhang. Ett tioårigt samarbete med Advania tog ett nytt steg i och med det senaste webbprojektet.

SG Ecophon, med huvudkontor i Hyllinge i Skåne, är en av de ledande globala leverantörerna av ljudabsorberande innertak och väggabsorbenter. Visionen är ”att bidra till en bra arbetsmiljö för ögat, örat och själen” och det handlar helt enkelt om bra akustik i arbetsmiljöer.

– Vi jobbar i en bransch som är konservativ, och SG Ecophon har ofta innovationer som vi vill visa upp snabbt och tydligt. Samtidigt är det en komplicerad miljö med mycket invecklad information om produkterna som ska integreras i IT-strukturen och publiceras. Därför är vår webbplats både utmanande att driva och ett extremt viktigt verktyg för oss, säger Johan Nilsson, mjukvaruchef på SG Ecophon.

SG Ecophons samarbete med Advanias konsulter har pågått sedan 1999. I det senaste projektet har man fokuserat på utvecklingen av SG Ecophons webb och externa verktyg. SG Ecophon har till exempel kopplat ihop EpiServer med sitt PIM-system, det vill säga produkt- och katalogsystemet. Resultatet är att produktinformationen på SG Ecophons webbplats uppdateras helt automatiskt. Dessutom har flera externa verktyg utvecklats – exempelvis finns nu ett CAD-verktyg som hämtar ritningar och presenterar installationer direkt på webbplatsen.

Flexibilitet och trygghet har varit avgörande i samarbetet.

– Vi ville samarbeta med någon som finns där när det behövs, inte någon som bara träffar oss på inbokade tider. Trygghet är också viktigt för oss, att vi känner att Advania kommer med egna idéer och kan göra verklighet av vår vision.

I dag är kontakten med Advanias team tät, och Johan Nilsson förklarar att även personkemin är viktig.

– Vi har jobbat med flera stora företag som haft omfattande regelverk. Regelverk och kontroll är bra, men flexibilitet och att faktiskt trivas ihop är oerhört viktigt också. Hamnar man i kreativa diskussioner kan det ibland hetta till, och det måste det få göra för resultatets skull. Men med en bra relation tar ingen åt sig på ett personligt plan, säger Johan Nilsson.

Magnus Aycox är lösningsarkitekt på Advania och han förklarar att en öppen och rak dialog med kunden har gjort att Advania vet vad som fungerar bra – och mindre bra.

– Vi jobbar ständigt på att leverera bättre. Vi har motiverade och kunniga medarbetare som ställer upp och då kan SG Ecophon i många fall få support och rådgivning även utanför ordinarie arbetstid, säger han.

I framtiden vill Johan Nilsson ytterligare förbättra ”kunskapsöverföringen” mellan de två företagen, och hoppas att fler hos Advania lär sig mer om SG Ecophons verksamhet.

– Vi har en personlig kontakt med dem vi jobbar tillsammans med på Advania. Samtidigt hoppas vi att vi i framtiden ska kunna öka innovationstakten, och då tycker vi att det är viktigt att kunskapen om våra system delas av fler personer så att vi inte får några flaskhalsar.
 

Johan Nilsson

Johan Nilsson på SG Ecophon menar att flexibilitet och trygghet har varit avgörande i samarbetet med Advania.

Det här har Advania gjort

  • Uppgradering, vidareutveckling och förvaltning av SG Ecophons externa webbplats, som körs i EPiServer CMS.
  • Utveckling av två system som används i produktion.

SG Ecophon

Anställda: ca 700

Levererar: Lösningar för en god inomhusmiljö.

Ecophons produkter marknadsförs över hela världen genom 15 säljenheter och ett 30-tal distributörer.

Kontakt

Joséphine Lindborg
josephine.lindborg@advania.se
+46 (0)44-20 77 15

Publicerat i Advania news (2) 2012

Text: Staffan J Thorsell
Bild: André de Loisted