Semper

Semper har lagt ner sin IT-avdelning och gett hela IT-ansvaret till Advania. - Enda sättet att få en modern och dynamisk IT-plattform till ett rimligt pris, säger Sempers vice VD.

Erik Bech-Jansen började jobba som vice vd och finansdirektör (CFO) på Semper i april 2010. Snart upptäckte han att företaget, extra välkänt bland barnfamiljer och glutenallergiker, inte hade gjort några investeringar i IT-systemet på länge. Det som fanns var otillräckligt för företagets behov.

- Avståndet till moderna IT-plattformar växte för var dag och något måste göras, förklarar han.

Han ville satsa på en komplett funktionsuppgradering, för att skapa en fungerande helhet. Det viktiga var vad Sempers medarbetare skulle kunna göra, inte vad Semper ägde eller vad IT-prylarna hette.


Egen IT-avdelning begränsad


Resurserna var dock begränsade. Erik påpekar att det är svårt att hålla sig à jour med IT-utvecklingen på alla fronter samtidigt. Men att bygga ut Sempers IT-avdelning lockade inte.

- Det finns en kapacitetsbegränsning i en IT-avdelning. Har man tre anställda är det tre, men ibland behöver man tio.


Leveranssäkert och långsiktigt


Lösningen blev en agil sourcing-lösning från Advania, som vann den upphandling som utlystes, av i huvudsak tre skäl.

– Det första var leveranssäkerheten. Advania presenterade en övertygande tidsplan för migrationen till en helt ny plattform, säger Erik.

Det andra skälet var långsiktig kvalitet. Semper behövde en modern, smidig och dynamisk plattform, med skalbar och uppgraderingsbar teknik med ständig potential för förbättringar.

- Det tredje skälet var att Advanias lösning var mest kostnadseffektiv. Det fanns billigare, men sämre, alternativ, förklarar han.


Smidig övergång


Den 8 november tog Advania över helhetsansvaret för Sempers IT-plattform. Övertagandet föregicks av tre månaders förstudier, förberedelser och uppstartsprojekt. En knapp månad senare säger Erik att han hittills är mycket nöjd. Han medger dock att det var pirrigt helgen 6–7 november, då allt skulle flyttas över till Advanias servrar.

- Men allt fungerade genast som det skulle. Nu sätter vi oss in i de nya systemen, och allt har gått smärtfritt hittills. Dessutom har vi fått en pool av låne-laptops och alla våra pc har den senaste mjukvaran, exemplifierar Erik Bech-Jansen.


Det gör Advania på Semper


Sedan den 8 november hanterar Advania Sempers pc-plattform, har drift- och utvecklingsansvar för Sempers IT-miljö. Advania är numera SPOC (Single Point Of Contact) i IT-frågor för såväl Sempers medarbetare som dess underleverantörer på IT-området.

Bland annat är det numera Advania som ansvarar för samarbetet med leverantören av Sempers affärssystem. Advania tar vidare hand om samtliga applikationer, som Sempers lönesystem och dokument-hanteringssystem.

Advanias fokus ligger på IT-processer, att dessa ska flyta så smidigt och effektivt som möjligt, utan suboptimeringar. Kundens behov står hela tiden i centrum, och det kontinuerliga förbättringsarbetet sker via rak och öppen kommunikation med användarna.

 

Vill du veta mer om vår tjänster inom sourcing och hur vi kan hjälpa din organisation?

Läs mer

Erik Bech-Jansen

"Har man tre anställda på IT-avdelningen är det tre, men ibland behöver man tio", säger Sempers vice vd Erik Bech-Jansen. Därför valde han att lägga IT-ansvaret på Advania.

Om Semper

Livsmedelsföretaget Semper utvecklar, tillverkar och säljer barnmat av olika slag, samt glutenfria livsmedel, i huvudsak i Norden. Sempers huvudkontor ligger i Sundbyberg, och drygt hälften av tillverkningen sker i egna anläggningar i Götene och i Falun.

Semper AB omsätter årligen cirka 1 miljard kronor och har cirka 230 anställda i Sverige. Runt en fjärdedel av omsättningen härrör från export. Företaget grundades 1938, under namnet Svenska Mjölkprodukter (SMP).

Semper ingår i livsmedelskoncernen Hero, med huvudkontor i Schweiz. Hero omsätter 12 miljarder kronor, har 4 500 anställda och är aktivt i drygt 30 länder.

 

Text: Anders Wikberg
Foto: Niklas Björling