Solna stad

Solna är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Dagens 64 000 invånare beräknas av kommunen växa till 80 000 fram till år 2025. I Solna stad finns också runt 8 000 företag, vilket gör kommunen till en av de företagstätaste kommunerna i Sverige.

Omsorg läggs ut på entreprenad


Solna stad har stor del av sin verksamhet utlagd på entreprenad. Tidigare har Solna stad samarbetat med ett sådant antal privata entreprenörer att det har varit möjligt att dela nätverket direkt med dessa, för att ge dem tillgång till bland annat verksamhetssystemet Procapita.

Nu planerar man att lägga ut omsorgsverksamheten på entreprenad enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) till ett större antal entreprenörer. Detta innebär att ett hundratal användare kan komma att behöva få tillgång till verksamhetssystemet. På grund av det stora antalet entreprenörer blir det alltför kostsamt och tungrott om alla dessa ska använda Solna stads egna nätverk.

- Vi sökte efter en miljö som var flexibel att samarbeta och dela system i, både för oss och våra entreprenörer. Dessutom var det av stor vikt för oss på kommunen att det är enkelt att lägga till och ta bort leverantörer i systemet, så att vi inte behöver lägga höga kostnader på att sätta upp och underhålla datakommunikationslänkar. Nu kan vi låta entreprenörerna komma åt systemen över deras egna internetförbindelser istället, säger Bo Jönsson, IT-arkitekt på Solna stad.


Advania - en pålitlig partner


Sedan flera år tillbaka samarbetade Solna stad med Advania inom serverdrift och det arbetet har hela tiden fungerat enligt plan.

- Advania har visat att man förstår vår verksamhet och de har varit villiga att satsa tid och kompetens på att få vår IT-miljö att fungera på ett bra sätt. När vi insåg att vi behövde tillhandahålla en lättarbetad och säker tillgång till våra system över internet gav Advania oss rådet att satsa på Microsofts koncept för desktopvirtualisering, vi beslutade oss för att följa deras råd, säger Bo Jönsson.


Desktopvirtualisering – gör desktopinformationen mobil


Desktopvirtualisering gör det möjligt för anställda på företag och organisationer att få tillgång till information och system på sina desktops oavsett var de befinner sig. Solna stad valde efter rådgivning från Advania produkten Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) för att virtualisera användarnas desktops, till stor del på grund av den flexibilitet och säkerhet som produkten uppvisade. Beslutet underlättades även av att kommunen sedan tidigare använde en närmast fullskalig Microsoftplattform i organisationen.

För att stärka säkerheten för de applikationer som används på distans, så kallade ”remote applications”, har kommunen valt att använda Nordic Edges lösning One Time Password. Genom Microsoft VDI kommer de entreprenörer som samarbetar med Solna stad att kunna få tillgång till informationen på sina desktops och i verksamhetssystemet var de än befinner sig.

Advania har börjat införa Microsoft VDI hos Solna stad och installationen kommer att slutföras under hösten 2009. Under 2010 kommer sedan de entreprenörer som upphandlas att få tillgång till de lösningar och system som är nödvändiga för samarbetet.


Utbildning viktigt för Solna stad


Ytterligare en viktig komponent i utvecklingen av Solna stads IT-lösningar är möjligheten att utbilda de kommunanställda på ett effektivt sätt.

- Vi bedriver ett alltmer omfattande utbildningsarbete i Solna stad och här kommer det att bli betydligt enklare att sätta upp utbildningar med den nya IT-lösningen. Snart behöver deltagarna bara ta med sig en bärbar dator och sätta sig där det finns ett nätverk. Tidigare behövdes det omfattande lokalt installerad utbildningsutrustning, så det är ett stort steg framåt för oss, säger Bo Jönsson.

Andra vinster Solna stad ser är en helt virtualiserad testmiljö för systemförändringar där man kan distribuera desktops i ”testutförande” till systemförvaltarna direkt där de befinner sig. Därmed behöver man inte transportera personal till särskilda testplatser, vilket sparar tid och kostnader.

Kontakt

Daniel Albertsson
daniel.albertsson@advania.se
+46 (0)8-546 70 258

Citrix VMware