Svanen

- Vi valde Advania för sin gröna verksamhet, deras förmåga att leverera genom en enda lösning och deras prissättning. Men det som har varit nyckeln för oss är att de har rätt medarbetare med rätt attityd, säger Jens Erik Rasmusen, IT-chef för Svanen.

Verksamhetsbehovet


Svanen ägs och drivs av de fem nordiska länderna. Varje nordiskt land har sitt egna nationella kontor med ansvar för kriterieutveckling, licensiering, marknadsföring och revisioner för organisationen. I Danmark administreras Svanmärkningen av Miljömärkning Danmark på Danish Standards Foundation, i Sverige av Miljömärkning Sverige AB, i Finland av Finnish Standards, i Norge av stiftelsen för miljömärkning och på Island av the Environment Agency.

Som ett mått på den omfattande produktutvecklingen som sker inom organisationen förvaltar Svanenmärkningen 63 produktgrupper under Svanen och ytterligare 31 under EU Ecolabel som företag kan ansöka om. Omkring 2000 företag och varumärken har miljömärkningen Svanen, några av dessa är Samsung, Sharp, Fujitsu, Scandic Hotels, och SCA.

I januari 2011 började Jens Erik Rasmusen som IT-chef på Svanen. Organisationen sköttes då liksom nu av fem olika statliga organisationer från fem olika länder med en personalstyrka på över 100 anställda. De flesta av de anställda arbetar också för respektive nordisk moderorganisation för Svanen.

Huvudfrågan som Jens Erik ställdes inför var att det inte fanns någon gemensam IT-plattform för organisationen. Lika som när han började, är Jens Erik för närvarande den enda anställda som ansvarar för företagets IT.

- Det första jag gjorde när jag började på Svanen var att upprätta en övergripande analys av våra IT-behov. Det visade sig att vi hade ett tydligt behov av en gemensam och integrerad IT-infrastruktur för att öka vår effektivitet som tillät våra medarbetare att arbeta tillsammans i projekt för Svanenmärkningen. Detta dokument godkändes av vår ledningsgrupp i april 2011, kommenterar Jens Erik.

Från detta dokument skapades en RFI/Request for Information och skickades till flera skandinaviska IT-företag. Mottagarna nominerades av de olika organisationerna som är ansvariga för Svanen i sina respektive länder.

RFI:n hade tre tydliga delar. Tillsammans med det avgörande kapitlet om den gemensamma IT-plattformen som saknades fanns kraven på en miljövänlig verksamhet och kriterier för prissättning av lösningen var det som Svanen letade efter. Att vara en organisation som aktivt förespråkar användning av miljövänliga produkter behövs det en motsvarande grön IT-leverantör. Svanen drivs till stor del av offentliga medel och måste därför vara ansvarsfull när det kommer till utgifterna.


Lösningen


När man granskade svaren från RFI:n märkte man att Advania var unik bland IT-företagen som svarade och som erbjöd en hosting- och molnlösning som drivs med förnybar energi. Alla andra hostingleverantörer hade datacenter som drevs av fossila bränslen. Efter en Due Diligence som inkluderade ett besök på Advania ansåg man att Advania skulle vara rätt partner för att implementera och driva en integrerad IT-plattform för Svanen.

- Vi frågade många frågor under vår urvalsprocess och var nöjda med de svar vi fick. Det var tydligt att Advania uppfyllde eller överträffade alla våra krav. Förutom att använda grön el och att de har ett toppmodernt datacenter kunde Advania även leverera genom en enda lösning och konkurrenskraftig prissättning för lösningen de erbjuder , säger Jens Erik.

I juni 2012 beslutade Svanen att arbeta med Advania med att skapa en integrerad IT-plattform.

Användar- och teknisk support

Advania hostar alla centrala IT-system och programvaror. Första, andra och tredje supportnivån tillhandahålls också av Advania.

Dedikerad Hosting

Advania hostar följande lösningar och programvaror:

  • Microsoft Domain and Active directory
  • Microsoft Distributed File System
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft SharePoint
  • Windows and Linux Webhosting
  • Business Benefits
  • Microsoft Lync
  • Microsoft CRM

Denna implementering är en radikal förändring för Svanen. Verksamheten har nu en gemensam och dedikerad plattform för sin verksamhet, projektledning, kvalitetsprocesser, dokumenthantering och kommunikation som gör att personalen nu kan arbeta övergripande över de fem nordiska länderna. Detta har den önskade effekten av att öka effektiviteten avsevärt i verksamheten.

Nära partnerskap

Advania och Svanen har kunnat arbeta nära tillsammans i detta genomförande.

- Vi valde Advania för sina gröna verksamhet, förmågan att leverera en enda lösning och deras prissättning. Men det som har varit nyckeln för oss är att de har rätt personer med rätt attityd. Alla på Advania är flexibla och ivriga att samarbeta med oss på alla sätt de kan. Allt är inte alltid perfekt men det finns en stor vilja på båda sidor att lära sig och reagera snabbt på allt som kommer upp, enligt Jens Erik.

Om Svanen

Svanen är det officiella miljömärket för de nordiska länderna och bildades 1989 av Nordiska ministerrådet med syfte att tillhandahålla ett miljömärkningssystem som skulle bidra till en hållbar konsumtion. Det är en frivillig miljömärkning för produkter och tjänster. Svanen startades också för att vara ett praktiskt verktyg för konsumenterna att aktivt kunna välja miljöanpassade produkter. Svanen följer den internationella standarden för miljömärkningssystem, ISO 14024, och går under beteckningen Typ 1-märkning. Svanen är ett oberoende tredjeparts kontrollorgan och har omkring 130 anställda i Island, Norge, Danmark Sverige och Finland.

¨

Get in touch!

Per-Ola Svensson
Datacenter Sales Specialist

+46 (0)761-400 194

Kontakta mig