Toyota

Advania virtualiserade Toyota Industries servrar - bra för både ekonomin och miljön

Koncernen Toyota Industries är en världsledande leverantör av industriella truckar och omsätter cirka 100 miljarder kronor. Antalet anställda uppgår till runt 33 000. Toyota Industries IT Supply Europe AB arbetar med design, utveckling, förvaltning och drift av gemensamma system för Toyota Industries dotterbolag inom Europa.

Med en så stor mängd data som Toyota Industries IT Supply Europe hanterar varje dag är kraven på IT-system och lagring särskilt stora. När man år 2004 insåg att datamängden snart skulle bli ohanterlig ansökte man om att få bygga en ny datahall. Svaret blev nej, och IT Supply Europe var tvungna att hitta en alternativ lösning.

Erik Nåbo är driftschef på IT Supply Europe och har elva personer i sitt team. Han förklarar:

- Det har varit en enorm tillväxt på serversidan. De senaste åren har det tillkommit mellan två och tre servrar per vecka. 2001 hade vi 60 servrar i drift och idag är det 525. Det hade inte fungerat om alla dessa nya servrar hade varit fysiska enheter.

Förbrukningen av ström och kyla hade helt enkelt blivit för stor i den befintliga datahallen och att bygga en ny hade blivit för dyrt. 2004 presenterade systemintegratören Advania sin lösning från VMware - virtuell infrastruktur som gjorde att man kunde få plats med flera virtuella servrar på en fysisk.

– Vi hade bra kontakt med Advania sedan flera år tillbaka, och det har alltid varit bra att jobba med dem, säger Erik Nåbo. Vi har stort förtroende för dem och för deras kompetens inom virtualisering och infrastruktur, och de kunde hjälpa oss att sätta upp hela IT-systemet. Efter bara två veckor hade vi en fungerande produktionsmiljö.


Miljövänligt


Toyota Industries IT Supply Europe påbörjade arbetet med virtuella servrar snart efter att programvaran hade lanserats. Successivt har de virtuella servrarna blivit fler och idag är mer än hälften av företagets 525 servrar virtuella. De sparar nästan en miljon per år i ström och kyla. Erik Nåbo berättar:

-Det innebär en rad fördelar och faktiskt inga direkta nackdelar. Virtuella servrar är billigare, mer miljövänliga och säkrare. Vissa servrar måste vara fysiska, speciellt där det genomförs många transaktioner. Den virtuella tekniken utvecklas dock och de virtuella servrarna blir allt mer kraftfulla.


Stora besparingar


Hårdvaran utnyttjas mer effektivt, inte minst när det gäller förbrukningen av ström och kyla. En virtuell server gör av med en tiondel så mycket ström och kyla, vilket sparar stora pengar – samtidigt som det betyder mycket för miljön. Toyota Industries slipper också att bygga ut datahallen, vilket också blir en stor besparing.

Kontakt

Daniel Albertsson
daniel.albertsson@advania.se
+46 (0)8-546 70 258