Tranter

Tranter + Microsoft + Advania = ett lyckat pussel.

Man kanske skulle kunna säga att företaget Tranters datahall i Vänersborg är som en liten, effektiv sten som skapar snabba, konfigurerade ringar på vattnet ut i hela den globala verksamheten. Och det är med hjälp av Microsofts System Center Configuration Manager som man lyckats skapa sin centraliserade, men smidiga och koncernövergripande, IT-verksamhet. 

– Vårt datacenter ligger i Vänersborg och därifrån driver vi vårt europeiska huvudkontor och 16 andra kontor i Europa. Vår IT-organisation ansvarar för all drift och utveckling av Tranter Europas IT- och IS-verksamhet. Så det är en ganska omfattande uppgift som tar sitt ursprung i datahallen, säger Torben Nielsen, IT-chef på Tranter Europa.

Tranter är en del i en världsomspännande koncern som är specialiserad på värmeöverföring och energibesparing för företag och industrier i hela världen.


Har blivit snabbare


IT-organisationen i Vänersborg är liten, med tanke på det område – Europa – som man täcker och den mängd användare och system som hanteras. Det har gjort att begrepp som central hantering, långsiktighet, stabilitet, enkelhet och självläkande system blivit avgörande. För att ta sig an utmaningen samarbetar Tranter med Advania och Microsoft, och Microsofts System Center Configuration Manager (SCCM) har blivit ett viktigt verktyg.

– Samarbetet fungerar väldigt bra. Vi köper tjänster i form av kunskap och tid, och använder Advania som bollplank och partner. Vi har blivit snabbare i verksamheten, som till exempel när det gäller att implementera nya plattformar, säger Torben Nielsen och fortsätter:

– Vi använder SCCM när vi ska distribuera installationer och applikationer i hela organisationen, och i rapporteringen av vår installerade bas, alltså antalet objekt eller program och vilka licenser vi använder oss av. SCCM håller ihop allt och ger oss en komplett överblick.

I dag har Tranter implementerat SCCM som den andra biten i ett helt pussel – Microsoft System Center. Företaget hade tidigare Microsoft System Center Virtual Machine Manager, och skötte sin operativsystemsdistribution med Microsoft Windows Deployment Services. Det fungerade bra, men uppfyllde inte alla de nya krav som kom med den tekniska utvecklingen. Dessutom saknade Tranter en effektiv hantering av applikationer och konfigurationer, och ville se över sitt skydd mot skadlig kod. SCCM verkade passa för alltihop. Dessutom monterades självbetjäningslösningen Self Services Portal för att alla avdelningar i koncernen skulle kunna göra sina egna beställningar och attesteringar med ett enda, enkelt verktyg.


Dags för nästa steg


Torben Nielsen förklarar att Tranter nu överväger att fortsätta pusslet. Utöver de två första bitarna blir nästa steg förmodligen System Center Operations Manager, för att man ska kunna övervaka de tjänster som IT-organisationen levererar. Man kan då inte bara ”pinga” servrar, alltså se till att de kommunicerar med varandra, utan även säkerställa att tjänsterna fungerar med rätt prestanda.

– SCCM är ett centralt verktyg, som helt enkelt förenklar vår vardag genom att ge oss färdiga rapporter. Och vi kan alltså distribuera installationer till lokala kontor utan att behöva använda IT-personal, som i sin tur kan fokusera på annat. Verktyget har gett oss ett övergripande gränssnitt för all administration och rapportering av vår klientmiljö, och vi har kunnat göra installationer av klienter på lokala kontor mindre centralstyrda, men ändå använda en centralt etablerat standard. Detta har naturligtvis bidragit till utvecklingen av företagets kärnverksamhet, säger han.

Tranter

Torben Nielsen, IT-chef på Tranter Europa, förklarar samarbetet med Advania och Microsoft: ”Vi köper tjänster i form av kunskap och tid, och använder Advania som bollplank och partner.”

SCCM

  • Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) är ett verktyg för hantering och konfigurering av applikationer, virtuella skrivbord, terminaler och IT-säkerhet.

  • I den nya versionen har varje applikation gjorts mer användarcentrerad. Det går att skapa instruktioner och mönster för användare som gör att Configuration Manager kan bedöma användaridentitet, applikationsbehov, typ av terminal och nätanslutning för att skapa en optimal upplevelse, var än användaren befinner sig och oavsett vilken terminal de använder.

  • Syftet med SCCM är att öka användarens produktivitet, koppla ihop hela IT-infrastrukturen och förenkla administration.

Kontakt

Daniel Albertsson
daniel.albertsson@advania.se
+46 (0)8-546 70 258

Publicerat i KerfiVision (1) 2012

Text: Staffan J Thorsell