Västerås stad

Ett av elevernas viktigaste verktyg är de bärbara datorerna. Utmaningen är att kombinera teknik och pedagogik i de 660 elevdatorerna på Nybyggeskolan.

– Att medverka till att situationen förbättras både för pedagoger och för elever verkade vara en naturlig del i projektet för Advania. De var lyhörda, mycket nyfikna och intresserade från början, säger Thomas Lehnberg, IT-ansvarig på Nybyggeskolan i Västerås.

Det finns 660 bärbara elevdatorer på Nybyggeskolan. Eleverna använder dem både hemma och i skolan, och datorerna har blivit ett av de viktigaste utbildningsverktygen för skolan. Men det finns en utmaning i att kontrollera datorerna – i att kunna se vilken elev som har en särskild dator, vilka program som används och om virusskydd och mjukvara är uppdaterade.

Tillsammans med Advania har Nybyggeskolan installerat Windows Intune, i grunden ett klienthanteringsprogram för att administrera datorer och, till exempel, tillhörande manualer och licensdokument. Det innebär färre avbrott för eleverna om de måste lämna in sin dator, bättre tillgång till material och tydligare användarregler.

– Men egentligen är tekniken ganska ointressant ur pedagogisk synvinkel. I stället kan vi sammanfatta det vi gjort med att säga att vi nu erbjuder eleven ”en upplevd frihet” där vi skyddar och stöttar honom eller henne, säger Thomas Lehnberg.

Han förklarar att det faktum att samarbetet skulle komma att påverka unga människors vardag och utbildning inte gjorde honom nervös – skolor i dag behöver externt IT-stöd. Däremot var det oerhört viktigt att Advania var lyhörda för den pedagogiska aspekten av samarbetet.

– Advania har förståelse för hur situationen ser ut på skolan, och ser betydelsen av att pedagoger ska ägna sig åt undervisning. Hantering av datorerna ska inte stjäla tid från elevers lärande. Så vi har skapat en gemensam förståelse för den grundläggande utmaningen. För vår del är personkemi och tillgänglighet också viktigt. Att man alltid försöker vara lyhörd – båda parter måste hitta de bästa metoderna i ett sådant här projekt.

Nu, efter att den första delen av projektet genomförts, tycker Thomas Lehnberg att alla Nybyggeskolans önskemål uppfyllts genom Windows Intune. Lösningen fungerar tillsammans med Västerås Stads övriga IT-verksamhet, och i och med att skolan kunnat göra sig av med flera äldre system har kostnaderna för dessa försvunnit. Och samarbetet fortsätter.

Magnus Haglund är erbjudandeansvarig på Advania. Han säger att lyhördhet fick en ny innebörd i samarbetet med Västerås Stad och Nybyggeskolan.

– Thomas Lehnberg och skolledningen har en passion för eleverna, och vi ville och behövde kunna se projektet ur deras perspektiv. IT-organisationer som hanterar skolor fokuserar oftast enbart på det tekniska, vilket kan göra att man glömmer elevernas upplevelse. Nybyggeskolan har jobbat med det pedagogiska, och för oss gällde det att lyssna på dem och förstå situationen. Tillsammans har vi nu en lösning som gör att lärare och personal kommer närmare eleverna, säger han.


Fördelar, enligt Thomas Lehnberg

 

  • Vi kan enkelt se trender och trendbrott och i vissa fall även förutse avvikelser, något som vi tidigare saknat instrument för. Vi kan till exempel se om en elev ”arbetar” mycket med datorn mellan 22.00 och 03.00, och kanske hindra ett felaktigt beteende.

  • Vi kan se status på de enskilda datorerna, utföra säkerhetsåtgärder och göra uppdateringar utan att ta in maskinen för service. Denna kontinuerliga uppdatering av varan innebär en ökad livslängd för datorn.

  • Vi kan genom inventeringen identifiera olicensierad programvara eller annat som är installerat på datorn, och sedan ta en diskussion om värderingar i klassrummet.

Thomas Lehnberg

Advania och skolan har hittat ett bra system för att förena pedagogik med teknik, enligt Thomas Lehnberg, IT-ansvarig på Nybyggeskolan.

Windows Intune

Windows Intune är en integrerad, molnbaserad klientlösning som: 

  • Utför säkerhets- och hanteringsåtgärder.

  • Skyddar datorer från skadlig programvara och virus.

  • Distribuerar de flesta uppdateringarna och affärs- programmen via molnet.

  • Ger bättre prestanda och säkerhet med Windows 7 Enterprise-uppgraderingen.

Publicerad i Advania news (3) 2012

Text: Staffan J Thorsell
Bild: Karin Nilsson