Göteborg Stad Intraservice

Som en del av Göteborgs Stad Intraservice:s initiativ kring att ge sina kollegor i staden bättre service implementerades ServiceNow. Idag har Advania och Intraservice ett nära samarbete kring att uppnå ett smidigare arbetssätt kring ärendehantering och kan idag ge både kunder och anställda bättre service.

Intraservice är Göteborgs Stads förvaltning för intern service. Förvaltningens uppgift är att underlätta för de som arbetar inom Göteborgs Stad med bland annat IT, HR och fakturahantering. Under våren 2013 drogs initiativet ”Ge service” igång, ett större initiativ med målsättningen att kunna arbeta både mer och bättre med service. Sedan 2014 är Advania delaktiga i att Göteborgs Stad Intraservice uppnår dessa mål.

- Vi hade ett ärendehanteringssystem som inte stödde våra processer och som hade ett svårt användargränssnitt. För att nå målsättningen med initiativet ”Ge service” krävdes det alltså att vi skaffade ett nytt system för ärendehantering. Vi gick ut i offentlig upphandling med ett mycket omfattande kravdokument och Advanias avtal gentemot ServiceNow vann. Det stämde helt enkelt bäst överens med den kravbilden vi hade kring pris och funktionalitet, säger Matilda Lindström, verksamhetschef på Göteborgs Stad Intraservice.

Löser sina ärenden snabbare idag

Idag har Intraservice 420 licenser av ServiceNow och alla anställda har möjlighet att logga in i portalen. I förstahand är det servicedesk och back office som tar emot ärenden men ofta går ärenden vidare i flera led och många personer och grupper blir inblandade.

- Vi löser våra ärenden snabbare idag. Dessutom har vi en bra dokumentation av alla ärenden och vi har färdiga mallar på svar då samma frågor ofta dyker upp flera gånger, säger Matilda Lindström.

Ytterligare en positiv aspekt är att ServiceNow förstärkt relationen mellan Intraservice och de enskilda förvaltningarna inom kommunen, exempelvis trafikkontoret och  fastighetskontoret som har egna system och applikationer och använder ServiceNow som ärendehanteringssystem.

- De kan se våra ärenden och vi kan se deras. Så då kan man kolla upp och diskutera hur olika ärenden lösts. Detta har ökat samarbetet mellan oss vilket är jättebra, säger Matilda.

Ett bra samarbete mellan alla tre parter

Det nära samarbetet mellan Intraservice och Advania har fortsatt sedan  implementationen av ServiceNow. Tillsammans har de strategiska, taktiska och operativa möten och dessutom tar Intraservice hjälp av Advanias konsulter som är experter på ServiceNow och IT Service Management.

- Vi har verkligen uppskattat att köpa via en partner som inte bara kan systemet utan också har service management som grund. Dessutom är det viktigt att vi känner att både Advania och ServiceNow står på samma sida och så är det verkligen. Det finns en bra transparens och proffsighet mellan dem båda, säger Matilda Lindström.

Kort om ServiceNow och Advanias samarbete

Advania har sedan 2009 ett nära samarbete med ServiceNow. Advania är en av de ledande aktörerna på den svenska marknaden då det gäller tillämpning av Service Management och ITIL i praktiken.

Våra konsulter har genom åren genomfört flera framgångsrika ServiceNow-implementationer vilka baserats på Advanias unika förmåga att kunna kombinera kompetens, processer och verktyg.

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig