Netcontrol

En av Netcontrols största kunder skulle göra en total uppgradering av ett befintligt system. Den nya komplexa systemlösningen gjorde att Netcontrol sökte en partner som hade resurser och kunskap för att medverka i projektet. Advania kopplades in med en lösning som bygger på den senaste teknologin inom server, lagring och nätverk från Hewlett Packard Enterprise.

Netcontrol är ett finskt bolag (Helsingfors) med kontor i Sverige, Norge och England. De levererar system och komponenter för eldistribution, kraftproduktion och
kraftdistribution till energibolag och energiintensiva industriföretag. När Netcontrol skulle inleda det komplexa uppgraderingsprojektet till en befintlig kund behövdes en pålitlig partner med bred kompetens.

Det var då Netcontrol kontaktade Advania med Advanias sourcingtjänster.

Advania och Netcontrol hade ett samarbete sedan tidigare där Advania tog hand om supporthanteringen och har fortfarande hand om många av de avtal som Netcontrols kunder har på sin hårdvara. Det Advania gör är att mata in pappersavtal på kundens hårdvara in i sin plattform för att hela tiden ha full koll på att kunderna inte betalar för onödig support, kontrollerar vilka avtal som håller på att löpa ut samt förlänger och förnyar avtal.

När det var dags för Netcontrol att inleda det stora projektet kring systemuppgraderingen till ett av Nordens största energibolag behövde de förstärkning.

- Det var ett extremt stort projekt, det var en uppgradering av ett befintligt system som vi levererat tidigare men med den nya komplexiteten var det ungefär som att implementera ett helt nytt system. Det handlade om en miljö med 64 servrar. Detta var 2010 och det var då få bolag som erbjöd driftstjänster som vi behövde - men Advania gjorde det. Vi hade sen tidigare ett väldigt gott samarbete kring supportavtal, så det kändes givet att gå in i detta stora projekt med Advania vid vår sida, säger Jerker Forsblom, Senior Project Manager och tillika kvalitetsansvarig på Netcontrol.

Projektet till kund var redan insålt och det som nu behövdes var en partner med bred kompetens och resurser för att projektet skulle kunna ros i land.

- Vi såg att våra egna resurser inte skulle räcka till. Vi skulle utforma en helt ny generation av vår plattform och vi hade redan mycket på gång på många olika håll. Vi såg tidigt att det ställdes höga säkerhetskrav och att vi var tvungna att få in de senaste tekniska lösningarna i infrastrukturen och det var där Advanias personal och kompetens behövdes.

- Det är svårt för en systemleverantör att internt vara lika uppdaterad som Advania inom detta område med den snabba utvecklingen som sker, säger Jerker.

Det resulterade i att tre personer från Advania gick in och stöttade upp projektet och tillsammans med Netcontrol byggde de hela den nya infrastrukturen. Hela miljön virtualiserades vilket gjorde att man kunde gå från 64 fysiska servrar till 6 fysiska servrar från Hewlett Packard Enterprise.

En ny domän skissades upp, systemet säkrades upp och låstes ner för minimal sårbarhet utifrån. Hela lösningen bygger på senaste teknologin inom server,
lagring och nätverk från Hewlett Packard Enterprise. Netcontrol har genom DR-lösningen fått en fullt redundant miljö i två separata datorhallar 25 kilometer från varandra.

- Tillsammans med Advania kom vi fram till att en virtualisering av servrarna (64st) skulle vara den mest kostnadseffektiva och tekniskt sett den bästa lösningen. Bara där kan man säga att vi sparat en betydande kostnad för vår kund då alternativet varit fysiskt separata servrar.

Projektet blev lyckat och genomfördes efter tidsplan och budget. Systemet levererades till kund i juli 2012.

- Advania hjälpte oss att genomföra projektet och vi känner oss bekväma med att kunna bolla idéer och lägga ut arbetsuppgifter på dem. Vi har genom samarbetet med Advania samtidigt höjt den interna kunskapsnivån och samtidigt fått en del lärdomar i projektet som vi kommer att ha användning för i vårt fortsatta arbete.

- Advania sköter fortfarande våra serviceavtal och när det kommer en ny kund eller en kund som ska göra en uppgradering så känns det bra att kunna kontakta Advania gällande bästa tekniska systemlösningen för kunden och även veta att Advania kan tillhandahålla resurser vid behov.

- Advania har hjälpt oss att genomföra ett av våra största projekt. Det känns tryggt  att ha en sådan partner när behov uppstår, säger Jerker Forsblom, Senior Project Manager tillika kvalitetsansvarig på Netcontrol.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig