Riksteatern

När Riksteatern med sina 40 000 medlemmar behövde se över sin något föråldrade it-miljö gick valet snabbt till Advania med sina fördelaktiga kostnader och goda referenser. Elva månader snabbare än förväntat hämtade de hem flyttkostnaderna och sitter nu med en högre flexibilitet och sänkt driftkostnad i sin it-miljö.

Riksteatern är Sveriges störst  producerande turnéteater och en högst levande folkrörelse. 40 000 medlemmar i över 230 riksteaterföreningar bildar  Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

Från 2010 fram till 2015 hade Riksteatern sin it-miljö traditionellt outsourcad. Som så ofta med traditionell outsourcing skedde det väldigt begränsat med  utveckling eller infrastrukturell  förändring under dessa fem åren.

Vi satt i en rätt så föråldrad miljö, som jag skulle säga är ganska typiskt för en traditionell sourcing. Vi hade operativsystem på servrar som var ”end of life”, det vill säga operativsystem där supporten upphört och uttjänta servrar. Vi hade massa grejer som inte behövdes men som stod och tickade pengar, säger Carl Leijon, it-chef på Riksteatern.

Hösten 2014 var det dags att se över driftsavtalen och Carl undersökte då molnalternativet. Efter att ha utvärderat ett antal olika molnalternativ föll valet på Advania och Microsoft Azure.

- Jag tittade på Advanias referenser och konstaterade att de var mest intressanta att jobba tillsammans med. Advania gjorde sedan ett noggrant estimat på driftkostnaderna för Azure som jag först tänkte var lite väl optimistiska, månads-kostnaden var väldigt låg. Det visade sig dock att de var riktigt nära sanningen faktiskt. Jag är imponerad över att Advania är så träffsäkra, säger Carl Leijon.

Projektet med att flytta hem miljön innebar en stor risk för Riksteatern. Carl Leijon var då även ny på Riksteatern och hade relativt liten erfarenhet av den befintliga miljön.

- Jag har behövt luta mig ganska mycket mot Advania när vi sprungit på problem. Där har Advanias konsulter verkligen excellerat och snabbt förstått vår miljö. De har hjälpt oss att ta bort beroendet av vår tidigare driftspartner, säger Carl.

Carl gjorde själv en bedömning på hur lång tid det skulle ta för Riksteatern att hämta hem den kostnad som flyttprojektet innebar. Hans uträkning  visade att det skulle ta ett och ett halvt år men resultatet blev att de hämtade hem flyttkostnaderna på bara sju  månader.

Idag driftar Riksteatern vissa delar av sin it-miljö själva men den största delen ligger i Azure-molnet.

Samarbetet idag handlar om att Advania sköter Riksteaterns servicedesk och  förstärker deras egen it-avdelning, framförallt i förändringsprojekt då det behövs både specialistkompetens och utökad arbetskraft men även för att stötta avdelningen i exempelvis  semestertider.

- Jag blir även kontaktad proaktivt av Advania som berättar vad som händer kring Azure. De hjälper till att förbereda oss för förändringar och de lyfter fram ny funktionalitet som kan passa oss. Advania fungerar som ett ständigt  bollplank, säger Carl.

Sammanfattningsvis poängterar Carl de två viktigaste punkterna som flytten till Azure och samarbetet med Advania har gett dem: flexibilitet och sänkta driftskostnader.

Trots en lägre kostnad har vi idag större kontroll och möjlighet att hålla vår miljö modern och hänga med i verksamhetens krav. Det är oslagbart, avslutar Carl Leijon.  

Get in touch!

Maxx Glans
Account Manager

+46 (0)704 12 76 78

Kontakta mig