Co-location

Advanias datacenter på Island erbjuder ett attraktivt hostingalternativ för företag och organisationer som söker hög kvalitet och låg kostnad i kombination med ett starkt krav på att vara miljöanpassat.

Datacentret är utformat med modulära enheter vilket gör det mycket flexibelt och stödjer på så sätt varje kunds enskilda behov. Om du väljer att placera din organisations data i vårt datacenter kommer du att dra nytta av hög tillgänglighet, både avseende teknik och ren kraftförsörjning. 

Goda förberedelser är framgångsfaktorn #1


Vi har erfarenhet och god förståelse kring de kommersiella och operativa överväganden som måste göras innan en flytt och etablering av ett nytt datacenter.

Goda förberedelser är naturligtvis en stor framgångsfaktor för att få en kvalitativ övergång där ekonomi, tillgänglighet, servicenivåer, miljö och total kvalitet är nyckelfaktorer. När vi är överens om att flytta hela eller delar av din miljö till vårt datacenter hjälper vi dig att förbereda din verksamhet på hur och i vilken takt detta ska genomföras.

Självklart är vi aktivt drivande i själva genomförandet så att du på så kort tid som möjligt får ta del av datacentrets fördelar.

 

AdvaniaDatacenter

100 % grön energitillförsel till låg energikostnad


Datacentret drivs av ren, förnybar vattenkraft och geotermisk energi och med hjälp av så kallat ”free-cooling” på Island blir strömutnyttjandet mycket effektivt. Detta ger ett unikt erbjudande för företag som kräver ett kvalitativt och kostnadseffektivt datacenter med 100 % grön energitillförsel, helt utan koldioxidutsläpp.

Långsiktiga avtal är tecknat med lokala kraftbolag för att vi och våra kunder ska få en förutsägbar kostnad över lång tid och undvika årliga prishöjningar. Vi hjälper självklart till att räkna ut hur stora dina besparingar kan komma att bli om du väljer att placera dina servrar i vårt datacenter.

Att veta att du har gjort ett bra och långsiktigt beslut baserat på långsiktiga, låga och fasta energikostnader och att kunna påvisa en minskad klimatpåverkan ser vi som en gemensam god affär.

 

Tjänster

Advanias datacenter har möjlighet att leverera en rad av pålitliga, skalbara och säkra molnlösningar för att möta våra kunders behov.

 

Cloud Services

Våra molntjänster är inte bara 100 % gröna, vi erbjuder dessutom betydligt lägre kostnad än stora och mer kända moln- och datacenterleverantörer.

Läs mer

Green Colocation

Frigör utrymme från din egen datahall och undvik nyinvesteringar av faciliteter genom att flytta din servermiljö till vårt datacenter med 100 % grön energiförsörjning.

Läs mer

Bitcoin Colocation

Advania har en unik datacenterdesign speciellt utformad för Bitcoin-miners där vi utnyttjar förnyelsebar energi i kombination med utomhusluft för fri kylning.

Läs mer

Cloud Co-location

Möjlighet med rack upp till 30 kW

Möjlighet till utbyggnad till 19,2 MW i hallen

PUE maximalt 1,2

Säkerhetsklassat enligt Tier3+

Möjlighet att bygga enligt Tier1-standard

Drivs av ren vattenkraft och geotermisk energi

Säker strömförsörjning och goda kommunikationsförbindelser ger mycket hög tillgänglighet

Förnyelsebara energikällor med extremt låga energipriser

 

Get in touch!

Per-Ola Svensson
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 313

Kontakta mig

Kundreferenser

Opera Software
"Den stora mängden av billig och grön energi tillsammans med ett datacenter som investerar i sin egen tillväxt har inneburit att vi har kunnat växa snabbt."

Opera Software

Driva global tillväxt för Opera Software.
Svanen
"Vi valde Advania för sin gröna verksamhet, deras förmåga att leverera genom en enda lösning och deras prissättning. Men det som har varit nyckeln för oss är att de har rätt medarbetare med rätt attityd."

Svanen

Svanen har nu en hosting- och molnlösning som drivs helt med förnybar energi.

Advania Co-location

 

Advania Co-location

 

Ladda ner broschyren