Infrastructure as a Service

Vi levererar IaaS (Infrastructure as a Service) där vi erbjuder processorkraft, lagringsutrymme och nätverksinfrastruktur. Debitering baseras på resursförbrukning, till exempel processorutnyttjande, datatrafik och lagringsvolym. Advania ansvarar för driften av hårdvaran enligt avtalat SLA.

Vi erbjuder virtuella maskiner hostade på följande plattformar: OpenStack, Azure, vCloud samt fysisk hårdvara.

Get in touch!

Daniel Albertsson
Marknadschef

+46 (0)8-546 70 258

Kontakta mig