Platform as a Service

Anpassa verksamhetens IT-infrastruktur efter verklighetens varierande och oförutsedda behov, utan att behöva göra stora investeringar i en serverinfrastruktur.

Vi levererar flexibla, dynamiska och delade infrastrukturresurser utifrån ett ”Private Cloud”-perspektiv som bygger på de ledande infrastrukturtillverkarnas lösningar upp till applikationsnivå.

Exempel på tjänster som Advania tillhandahåller:

  • Operativsystem as a Service
  • Database as a Service
  • Access as a Service
  • Säkerhet as a Service

Get in touch!

Daniel Albertsson
Marknadschef

+46 (0)8-546 70 258

Kontakta mig

Kundreferenser

Handelsanställdas förbund
Advania har migrerat hela Handels centrala plattform från nuvarande leverantör till Advania. Samtidigt görs en konsolidering och uppgradering av Handels Citrixmiljö och operativsystem.

Handelsanställdas förbund

Handels främsta behov var uppgradering till en modern och central IT-plattform, flexibilitet och att få en homogen klientplattform.