Software as a Service

Inom SaaS erbjuder vi helhetslösningar som är nåbara via internet eller annan anslutning. SaaS kan ses som hyra av en lösning där man slipper alla problem med att drifta applikationen lokalt. Därmed blir även debiteringsmodellen en helt annan – vi ansvarar för helheten av tjänsten enligt avtalat SLA.

Snabb applikationsutveckling i molnet – kortare utvecklingstid, hög skalbarhet och inget behov av investering i hårdvara.

Kontroll över service- och supportavtal, oavsett tillverkare. Du får tillgång till rätt information avseende aktuella systemkonfigurationer, servicenivåer och annan administrativ information som är viktig för er.

Get in touch!

Daniel Albertsson
Marknadschef

+46 (0)8-546 70 258

Kontakta mig

Kundreferenser

ATG
"Vi har haft stor nytta av den här tjänsten. Framför allt sparar vi väldigt mycket tid. Tidigare var vi tvungna att inventera alla avtal och all utrustning kontinuerligt för att inte riskera att vi betalade för licenser till maskiner som inte ens fanns kvar. Allt det slipper vi med avtalstjänsten."

ATG

Advanias Avtalstjänst ger IT-avdelningarna bättre kontroll på sin IT och sina olika avtal för support och licenser.