Avtalstjänst

Det kan många gånger upplevas som en stor utmaning att ha kontroll på sina supportavtal för alla IT-produkter, såväl hårdvara som licenser.

Advania har därför utvecklat en webtjänst för avtal, för att hjälpa våra kunder att få kontroll och trygghet runt detta. Alla avtal samlas på ett ställe. På detta sätt kan vi säkerställa att rätt support på rätt nivå finns tillgänglig när det blir skarpt läge och snabb hjälp behövs. Du får som nyttjare av tjänsten även överblick över alla dina avtal och hjälp med att inte ha en för hög supportnivå för lösningar som inte är så kritiska.

Du får som användare även bra kontroll på alla kostnader som är förknippade med supportavtalen.

Du kan även få automatiska notifieringar, om du vill ha det, då det börjar bli dags att förlänga avtalen, så att inga viktiga lösningar riskerar att stå utan support när det väl behövs.

Mängder av serviceavtal, supportavtal och programlicenser i en enda röra. Känner du igen dig? Hantering av avtal och licenser är IT-avdelningens verklighet och vi tror att din upplevelse är att många av dem inte är uppdaterade, inte tillgängliga och dessutom svåra att tyda. Utan kontroll riskerar serviceavtalen att förbli en outnyttjad resurs.

Get in touch!

Roger Dorf
Säljansvarig Infrastructure

+46 (0)76-859 39 09

Kontakta mig

Kundreferenser

ATG
"Vi har haft stor nytta av den här tjänsten. Framför allt sparar vi väldigt mycket tid. Tidigare var vi tvungna att inventera alla avtal och all utrustning kontinuerligt för att inte riskera att vi betalade för licenser till maskiner som inte ens fanns kvar. Allt det slipper vi med avtalstjänsten."

ATG

Advanias Avtalstjänst ger IT-avdelningarna bättre kontroll på sin IT och sina olika avtal för support och licenser.