Funktionsgaranti

Advanias funktionsgaranti betyder att du får möjlighet att investera och implementera lösningar i din verksamhet utan att behöva tillsätta egen personal som ska drifta och förvalta den unika lösningen/applikationen.

Funktionsgaranti innebär att vi tar ansvaret för hela lösningen/applikationen i din befintliga IT-miljö. Till skillnad från vanliga molntjänster eller outsourcing så äger kunden lösningen/applikationen själv och den finns lokaliserad i kundens egen datahall. Advania åtar sig att underhålla miljön under dess livslängd samt kontinuerligt säkerställa konfigureringar och backup samt efterleva de rutiner och regelverk som krävs för uppdraget.

Inom funktionsgaranti kan följande tjänstenivåer tecknas:

  • Åtgärd nästa arbetsdag
  • Åtgärd inom 8 timmar
  • Åtgärd inom 4 timmar

Advanias konsulter har mångårig erfarenhet av att anpassa sin leverans av olika eftermarknadstjänster för våra kunder. Vi har en väl fungerande struktur kring drift, förvaltning och övervakning alla årets dagar, 24 timmar per dygn. Förutom eget reservdelslager och egen teknisk support har vi även väl etablerade relationer med de flesta tillverkarna på marknaden och innehar de högsta certifieringarna hos de största tillverkarna.

Get in touch!

Göran Gustavsson
Affärsområdeschef Sourcing

+46 (0)8-546 70 301

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.