Insourcing

Insourcing från Advania innebär att vi tar hand om drift, förvaltning och utveckling av hela eller delar av verksamhetens befintliga it-miljö. Vi skräddarsyr ett avtal om tillgänglighet, Service Level Agreement (SLA). Avtalet reglerar tillgängligheten, hur vi agerar, när vi agerar etc. Kort sagt lyfter kunden in en samarbetspartner istället för att lyfta ut it-miljön. På detta sätt säkerställs tillgängligheten, samtidigt som it-avdelningen får kontroll på helheten. Vårt SLA-avtal tydliggör exakt vad it-avdelningen kan leverera till sina användare.

Omfattning

 • Tillgänglighet upp till 24/7/365
 • SLA med responsgaranti och mätning av tillgänglighet
 • Fast pris årsvis
 • Förvaltning av definierad miljö
 • Servicedesk för övervakning och mätning samt ansvar för tillgänglighet
 • Kund tecknar avtal med andra berörda leverantörer (HW, applikation m.m.)
 • All tid för Servicedesk, beredskap och fjärråtgärder ingår
 • Utveckling av IT-avdelningens leverans till verksamheten

Fördelar med insourcing

 • Få kontroll på IT-miljön
 • Kontroll på IT-kostnaderna
 • IT-avdelningen kan fokusera på kärnverksamheten
 • Ordning på processer och service
 • Tillgång till Advanias samlade kompetens, bred expertis
 • Garanterad servicenivå, oavsett semesterperiod etc.
 • Hög användarnöjdhet, vårt SLA speglas mot användare
 • Kontroll på utvecklingen av systemen
 • En partner att utvecklas med
 • En partner som tar ansvar för allt, även underleverantörer
 • Flexibel lösning som kan förändras i takt med att verksamhetens krav förändras

Get in touch!

Göran Gustavsson
Affärsområdeschef Sourcing

+46 (0)8-546 70 301

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.