Outsourcing

Outsourcing med helhetssyn, från rådgivning och planering till systemintegration och leverans. Outsourca hela eller enskilda delar av din it till oss. Advanias outsourcing bygger på regelverk och metoder baserade på ramverk. Oavsett om det handlar om din infrastruktur eller dina applikationer så hjälper vi din verksamhet med drift och förvaltning.

Outsourcing från Advania

Advanias outsourcing bygger på regelverk och metoder baserade på ramverk. Oavsett om det handlar om din infrastruktur eller dina applikationer så hjälper vi din verksamhet med drift och förvaltning. Vi erbjuder också Infrastructure as a Service och Platform as a Service som du kan använda när helst du behöver.

Genom vår lokala närvaro och med internationell kapacitet fokuserar vi på dina krav gällande kostnadseffektivitet, säkerhet och närhet. Det gör att vi kan erbjuda paketerade leveranser med extrem noggrannhet för drift och förvaltning av ditt it-system.

Strategisk partner

It-stöd och -strategi handlar om hur teknik kan göra din verksamhet mer effektiv vilket är unikt för varje enskilt bolag. En it-leverantör bör känna till och stödja sin kunds strategier. Advania arbetar nära kunderna för att vara väl insatt i deras verksamhet på en strategisk nivå för att på så sätt kunna agera på förändringar.

Get in touch!

Göran Gustavsson
Affärsområdeschef Sourcing

+46 (0)8-546 70 301

Kontakta mig

Kundreferenser

Falkenbergs kommun
Kommunen servar sina invånare med information kring bland annat barnomsorg, budgetrådgivning, social omsorg, bibliotek och utbildning.

Falkenbergs kommun

Falkenberg kommun använder insourcing för att förbereda sig för 24-timmarsmyndigheten då kraven på tillgänglighet och information ökar.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.