Business and IT Process Management

Business and IT Process Management är ett övergripande angreppssätt för organisationens affärsprocesser. Advania konkretiserar det genom att erbjuda lösningar för att mäta, dokumentera, automatisera, standardisera och därmed effektivisera affärsprocesser. Vi erbjuder såväl branschoberoende lösningar och lösningar som är specifikt utvecklade för vårdsektorn, kommuner och juristbranschen.

 

För ett framgångsrikt arbete med IT Service Management behöver alla tre delarna processerna, organisationen och verktygsstödet fungera bra ihop. Advania har under många år stöttat våra kunder med att utveckla arbetssättet runt dessa tre delar och har därmed byggt upp en stor kunskapsbank vi kan använda.

ServiceNow är det moderna molnbaserade (Software as a Service) service management- och servicedesk-verktyget som möjliggör avancerad verksamhetsstyrning, förbättrad processförmåga, minskade administrativa kostnader genom automatisering och optimering, snabb och kostnadseffektiv implementering, enkel hantering och anpassning utan programmeringskunskaper och förutsägbara förvaltningskostnader.

En centraliserad person- och verktygsoberoende servicefunktion för att förbättra patientens kommunikation med vården som ger positiva sidoeffekter i remisshantering och verksamhetskvalitet.

Webbaserat verktyg uppbyggt och konfiguerat för att hantera eftermarknadens alla stadier för felanmälan, problemlösning, reklamation, klagomål, garanti samt förändrings- och förbättringsprocesser.

Juristens vardag kännetecknas av en stor mängd information som, ofta under tidspress, ska hanteras, förstås och behandlas med kvalitet. Förmågan att kunna göra detta avspeglas i servicegrad och kvalitet gentemot klienter. Höga krav ställs därför på att rätt information alltid finns tillgänglig vid rätt tillfälle och för rätt medarbetare.

En hållbar it-användning betyder både att ta ett ansvar för den negativa miljöpåverkan och de risker runt arbetsvillkor som tillverkningen av it-produkter innebär. Samtidigt arbetar vi med att ta tillvara potentialen till betydligt minskad klimatpåverkan och ett hållbart arbetsliv som ökad it-användning innebär. Advania är redo att ta ansvar för båda dessa perspektiv och vill ta en större roll ute hos våra kunder i att hjälpa till med Hållbar IT i hela livscykeln.