Ärendehantering i vården

Vi vill underlätta för vårdverksamheten att ge patienten service, kvalitet och säkerhet genom att erbjuda rätt verktyg. Vår vision är en vård som är anpassad för morgondagen för såväl patient som vårdnadsgivare. Med nya ögon utmanar vi gamla metoder som är kostsamma, osäkra och otydliga. Med ett sammanhängande vårdförlopp, rätt tillgång till rätt information och etablerad struktur ser vi, förutom den självklara verksamhetsnyttan, en vård där patienten kan känna sig sedd, trygg och väl omhändertagen i.

AdvaniaCare

Advania erbjuder erfarenhet och teknisk kompetens kring en funktion som är speciellt utvecklad för vårdsektorn. AdvaniaCare är en servicefunktion för patienten med positiva sidoeffekter på remisshantering och verksamhetskvalitet. Det är en flexibel tjänst som anpassas till er verksamhets unika behov.

  • För patientenAdvaniaCare

Idag upplever många patienter i deras kontakt med vården att de möts av bristande patientfokus och låg tillgänglighet. Tiden från remiss till bokad tid är för lång och det är ett krav att du som patient ska veta vart du ska vända dig med dina frågor. En bristande patientkommunikation och administration kan resultera i borttappade remisser och ingen återkoppling på förfrågningar samt felbokade tider eller uteblivna återbesök.

Med AdvaniaCare har patienten ett nummer till all vård, mycket hög tillgänglighet och patientfokus som inte är beroende av vem du pratar med. Patienten har en kontaktyta mellan 07:30 och 17:00 att vända sig till gällande tidsbokning, receptförnyelse, rådgivning, synpunkter, remisser och intyg. AdvaniaCare innebär patientservice som fungerar, helt enkelt.

  • För verksamheten

För verksamheten innebär AdvaniaCare möjlighet att kunna säkra vårdgarantin och få flera olika ekonomiska fördelar genom ett sammanhängande remiss och ärendeflöde. Med definierade funktioner innebär AdvaniaCare frigjord arbetstid för läkare och sjuksköterskor och en arbetsmiljö med färre störningsmoment skapas. Stabila processer stödjer en helhetsbild av patientens vårdförlopp och ger verksamheten möjlighet till strukturerad uppföljning samt möjliggör proaktiva åtgärder så som t.ex. hälsocoaching.

  • Remissflödet

Många vårdinrättningar har idag en tydlig problematik i remisshantering. Svarstid och vårdgarantier utlovas utan möjlighet att följa upp. Remisshanteringen blir person- och situationsberoende och ibland försvinner remisser helt. Patienten tar ofta kontakt direkt med verksamheten vilket gör att hanteringen blir en störande faktor i det dagliga arbetet.

Med AdvaniaCare fungerar det enligt följande: Remisser inkommer i papperform ifrån vårdcentraler/sjukhus/andra vårdgivare till ett kontaktcenter. De pappersremisser som inkommer till kontaktcentret skannas in och det skapas ett ärende med den inskannade remissen bifogad. Alla ärenden knyts till en patient och informationen om patienterna hämtas från ett befolkningsregister.

Advania Care stödjer överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting gällande det standardiserade vårdförloppet som skall införas under 2015 och utvecklas 2016.

 

Från person till funktion - patientservice som fungerar med ärendehantering speciellt utvecklad för vårdsektorn. AdvaniaCare är en centraliserad servicefunktion som förbättrar patientens kommunikation med vården och som ger positiva sidoeffekter i remisshantering och verksamhetskvaliteten.

Lever organisationens IT upp till patientens behov och önskemål? Genom en grundläggande analys och 10 stycken workshopar identifieras de strategiska val du står inför för att få en effektiv och verksamhetsorienterad IT-leverans.

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.


"Vi befann oss i en situation där mycket ansvar låg på patienten i kontakten med vården. Det var ett 80-tal telefonnummer in, alldeles för korta telefontider och ett stort antal samtal som inte nådde fram. Nu har vi på ett strukturerat sätt blivit tillgängligare för patienterna. Med tydliga processer och funktioner i verksamheten minskar överraskande och störande moment våra anställdas vardag som nu kan fokusera på sitt arbete. Det mätbara remissflödet hjälper oss att hålla vad vårdgarantin lovar"

AdvaniaCare och Västra Götalandregionen
Västra Götalandsregionen
om AdvaniaCare på Sahlgrenska universitetssjukhuset