Produktblad: Vårdens behov av IT

Lever organisationens IT upp till patientens behov och önskemål? Genom en grundläggande analys identifieras de strategiska val du står inför för att få en effektiv och verksamhetsorienterad IT-leverans.

Utifrån tio workshopar analyserar vi din verksamhets förmåga att leverera patientens behov av IT, en behovsanalys som utgår från verksamhetens övergripande mål och visioner. När vi genomför analysen arbetar vi utifrån tre målsättningar. Vi vill: Undersöka om verksamhetens IT-tjänster har förmåga at...

Faktaruta

En grundläggande analys av verksamhetens förmåga att leverera patientens behov av IT genom 10 workshopar

IT sammankopplas med organisationens övergripande mål och vision

Resulterar i konkreta åtgärdsförslag för hur en effektiv, verksamhetsorienterad IT-leverans skapas för att säkra patientens behov

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig