Eftermarknad

Att hantera verksamhetens eftermarknad kan vara både kostsamt och tidskrävande. Advania har mångårig erfarenhet av tillverkande industrier och har kunskap inom eftermarknadens alla stadier för felanmälan, problemlösning, reklamation, klagomål, garanti samt förändrings- och förbättringsprocesser.

Advania erbjuder ett modernt webbaserat verktyg som är uppbyggt och konfigurerat för att hantera alla delar av en verksamhets eftermarknad. Systemet erbjuds som molntjänst eller lokalt installerat hos dig som kund.

Support och
ärendehantering

Strukturerad och ändamålsenlig hantering av samtliga ärenden kring produkten/varan efter att den har lämnat tillverkaren.


Mobilitet och flexibilitet

Systemet kan användas i de vanligaste webbläsarna och klientplattformarna, inklusive surfplattor och ”smart phones”.


Underhåll och tillgänglighet

Maximerar produktens tillgänglighet genom snabb tillgång till kända problem och åtgärder. Systemet återvinner kunskap efter hand som fel och problem blir kända och löses.


Avtalshantering

Hantera kunder och avtal för att garantera överenskommen servicenivå till kunden.


Förbättringsarbete

Samlat underlag av såväl praktiska som upplevda problem med produkter eller produktserier underlättar beslutsfattande samt utveckling av nya produkter.


Produktregister

Inventarieregister med relationer där produkter kan beskrivas med ingående komponenter.


Uppföljning och rapportering

Samlad central information möjliggör mätningar för det fortsatta kvalitetsarbetet samt lägger grunden för väl informerade beslut.


Självservice

Ett webbaserat gränssnitt där kunden/slutanvändaren själv kan registrera eller följa upp ett ärende samt söka information för självhjälp.

Kontroll över ärenden - Kontroll över kvalitet. Att fortlöpande leverera god kvalitet innebär att leverera och utveckla produkter och tjänster som motsvarar de förväntningar som ställs. Advanias erbjudande är ett modernt webbaserat verktyg som är uppbyggt och konfigurerat för att hantera alla delar av en verksamhets eftermarknad.

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.