Produktblad: Support för eftermarknad

Kontroll över ärenden - Kontroll över kvalitet

Att fortlöpande leverera god kvalitet innebär att leverera och utveckla produkter och tjänster som motsvarar de förväntningar som ställs. Efter försäljning infaller det som benämns eftermarknad, det är då marknaden avgör kvaliteten på den levererade produkten och de tjänster som erbjuds. Det är för...

Get in touch!

Ola Lindgren
Säljspecialist

+46 (0)8-546 70 211

Kontakta mig