Hållbar IT

It-branschen har en viktig roll att fylla och ett stort ansvar att ta för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Eftersom it är en viktig nyckel till ett resurseffektivt samhälle har it-företagen idag kunskap och verktyg för att kunna kliva fram och ta en roll som strategisk hållbarhetspartner till våra kunder.

En hållbar it-användning betyder både att ta ett ansvar för den negativa miljöpåverkan och de risker runt arbetsvillkor som tillverkningen av it-produkter innebär. Samtidigt arbetar vi med att ta tillvara potentialen till betydligt minskad klimatpåverkan och ett hållbart arbetsliv som ökad it-användning innebär.

Advania är redo att ta ansvar för båda dessa perspektiv och vill ta en större roll ute hos våra kunder i att hjälpa till med Hållbar IT i hela livscykeln.

Get in touch!

Helena Nordin
Miljö- och Kvalitetschef

+46 (0)8-546 70 324

Kontakta mig

En bra start med Hållbar IT arbetet är att göra en övergripande kartläggning och mätning av nuläget för att sen kunna besluta om mål och en strategi framåt. Genom att göra en Hållbar IT-audit, GITaudit 2.0, av din organisation kan vi tillsammans med dig utveckla en karta över verksamheten och vilka processer som bör prioriteras eller effektiviseras. På så sätt kan Hållbar IT hjälpa din organisation att till låg kostnad, eller till och med redan gjorda investeringar, minska miljöpåverkan, sänka kostnaderna och arbeta mer hållbart. Läs mer om vår tjänst Hållbar IT-audit.

I nästa steg kan vi agera rådgivare runt hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp av it-produkter och -tjänster. Genom att säkerställa miljömärkta och energieffektiva produkter med låg kemikalieanvändning är ett viktigt steg taget för att minska den totala miljöpåverkan. Att ställa krav på transparens i leverantörsleden och i slutändan bidra till förbättrade arbetsvillkor i fabriker i Asien är också ett bra steg som fler och fler organisationer i Sverige fokuserar på genom att ta fram uppförandekoder.

Vid val av sourcingpartner är hållbarhetsperspektivet en viktig aspekt. Advania kan hjälpa till att säkerställa att din strategi för sourcing verkligen tar tillvara potentialen till en resurseffektiv och hållbar IT-drift. Läs mer om våra tjänster för it-outsourcing.

Att välja IT-tjänster som levereras som molntjänster, så kallade cloud-tjänster, ger också en bra möjlighet till resurseffektiv drift av era IT-tjänster. Läs mer om våra molntjänster.

Advanias datorhallar på Island har unika förutsättningar för en hållbar datalagring. Ett för datacenter optimalt klimat gör fri kylning och naturlig värme året om möjligt med 100% grön energitillförsel. Detta tillsammans med energieffektiv hårdvara ger ett av marknadens lägsta PUE-tal. Läs mer om våra tjänster runt Co-location.

Advania erbjuder hjälp till våra kunder att arbeta mer systematiskt med just energieffektivisering inom it-arbetsplatser, infrastruktur och fastigheter genom vår tjänst Energy management. Första steget vid en implementation av Energy management är att visualisera och mäta energiförbrukningen i realtid för att sedan systematiskt gå igenom och minska på användningen. För alla typer av organisationer finns stora pengar att spara och det ger också bättre underlag för att mäta och rapportera organisationers energianvändning och klimatpåverkan. Läs mer om vår tjänst Energy Management.

Att ersätta arbetsresor med smarta verktyg för samverkan och kommunikation är ett av de mest effektiva sätten att minska på organisationers klimatavtryck. Vi erbjuder ett brett urval av plattformar för att underlätta distansarbete och resfria möten;  Skype for business, Contact Center, Videolösningar, VPN och Citrix är bara några exempel på verktyg Advania kan erbjuda.

Genom våra plattformar för att automatisera verksamhetsprocesser skapas stora möjligheter att minska på pappersanvändning, behovet av resor och samtidigt öka effektiviteten i organisationen. Läs mer om molntjänsterna i vår plattform för service management, Service Now.

För att sluta kretsloppet och ta ytterligare några steg mot en mer cirkulär affärsmodell kan Advania ta ett helhetsansvar för våra kunders uttjänta produkter. Advania har samarbete och partnerskap med flera, i branschen ledande, företag som erbjuder en sammanhållen tjänst runt återtagning och miljömässig hantering av förbrukad hårdvara. I tjänsten ingår även säkerhetsradering och vidareförsäljning av begagnade produkter.

Helena Nordin - Hållbar kommun

Spara energi och transporter med Grön IT

Ta del av erfarenheterna som Sollentuna kommun gjorde när de startade sitt långsiktiga arbete med Hållbar IT. Advania gjorde en inledande kartläggning av nuläget i Sollentuna som hjälpte till att hitta de områden med störst potential till miljöförbättringar. Hållbar IT är en fråga som är aktuell i både privat och offentlig sektor och utmaningarna och potentialen till förbättring är till stor del identiska. 

 

Se presentationen

Kundreferenser

Sollentuna kommun
Under 2014 gjorde Sollentuna kommun en kartläggning av alla inköp och dess klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Kartläggningen visade på att kategorin datorer är den fjärde största klimatbelastande posten i kommunen, sett till enskilda poster. Kartläggningen gav bland annat insikt i vikten av att ha klimatperspektiv på kommunens IT-inköp.

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun tar Hållbar IT till nya nivåer.
Ronneby kommun
"Det finns en beräkning som säger att om alla kommuner i landet tog tillvara de möjligheter som finns att använda IT mer i sitt hållbarhetsarbete skulle Sverige spara sju miljarder kronor per år".

Ronneby kommun

När Ronneby kommun ville nå nästa nivå i sitt miljöarbete kontaktade de Advania för att göra en GITaudit, en hållbar IT-genomlysning av kommunens verksamhet.

Produktblad: Advania Energy ManagementProduktblad: Advania Energy Management

Vill du reducera dina kostnader för IT-relaterad el med över 30 % och samtidigt sänka dina CO2-utsläpp? Advania erbjuder hjälp att arbeta mer systematiskt med just energieffektivisering genom vår tjänst Energy management. Första steget är att visualisera och mäta energiförbrukningen i realtid för att sedan systematiskt gå igenom och minska på användningen.

 

Läs mer

Produktblad: Hållbar IT-audit

Produktblad: Hållbar IT-audit

För att möjliggöra Hållbar IT i din organisation krävs det en idé och kunskap om var riskerna finns, var besparingar kan göras och att göra rätt saker i någorlunda rätt ordning. Genom att göra en Hållbar IT-audit, GITaudit 2.0, av din organisation kan vi tillsammans med dig utveckla en karta över verksamheten och vilka processer som bör prioriteras eller effektiviseras.

 

Läs mer

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt, på det sätt du vill bli kontaktad.